Óévi, Újévi és Újév utáni első vasárnapi istentiszteletek

Kedves Testvérek!

További ünnepi alkalmaink:

Óév esti istentisztelet, december 31-én 18:00 órakor élőben a YouTube-on

Igét hirdet: Fodor Viktor lelkész

Újévi istentisztelet, január 1-én 9:30 órakor élőben a YouTube-on

Igét hirdet: Gregersen-Labossa György intézményvezető lelkész

Újév utáni vasárnapi istentisztelet, január 3-án 9:30 órakor élőben a Youtube-on

Igét hirdet: Gazsóné Verasztó Teodóra intézményi lelkész

Szeretettel, Fodor Viktor lelkész
B.Ú.É.K.!  Bízd Újra Életedet Krisztusra!
Erős vár a mi Istenünk!
Kedves Testvérek!
“A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.”  (Zsidókhoz írt levél 13,2)
A Magyarországi Evangélikus Egyház a maga szerény eszközeivel – egy ebéddel és vendégszeretettel – fejezi ki köszönetét az egészségügyben dolgozóknak. Az Angyalokat vendégelnek meg elnevezésű kezdeményezéshez pedig most bárki csatlakozhat egy étkezés árával: a https://perselypenz.lutheran.hu/angyalok oldalon keresztül csupán néhány kattintással elvégezhető az online bankkártyás támogatás.

Veperdi Zoltán karácsony másodünnepi igehirdetése, 2020. december 26.

Karácsony második napja

Jn 13, 34-35

Pesthidegkút, 2020. december 26.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Karácsony második napjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jn 13,34-35-ben a következőképpen:

34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Karácsony második napján, még mindig fényesen ragyog fölöttünk a Betlehemi csillag, és betölti az egész világot az angyalok által hozott Örömhír: a Megváltó megszületett! “Veperdi Zoltán karácsony másodünnepi igehirdetése, 2020. december 26.” Tovább olvasása

Szentesti istentisztelet 14:30-kor online közvetítésben

Szentesti istentisztelet december 24-én 14:30-kor. Szolgál: Fodor Viktor

Az élő YouTube közvetítés elérhető itt. Az istentisztelet rendje énekekkel itt olvasható.

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé.

Karácsony – WikipédiaSzenteste eredetileg nem volt ünnep az egyházban. Éjfélkor, mikor az éjszaka (=sötétség) közepén volt az ember, akkor jött el a világ Világossága, az élet Jézus Krisztus. Isten eljött és emberré lett. Ebben a kezdő pillanatban, amikor a sötétség betör a fénybe, akkor szólal meg az angyalok éneke: dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat (Lk 2,14). Ekkor válik valóra az igéret: Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az Uralom az Ő vállán lesz (Ézs 9,6). Ez az éjféli istentisztelet (mise); ez már 25-éhez, Karácsonyhoz tartozik.

Amit mi magyar evangélikusok 24-én ünneplünk, az elsősorban az ünnep elő-esti virrasztása. Szenteste karácsony vigíliája. Nem gyermekünnepély, hanem imádság és igehirdetés. “Szentesti istentisztelet 14:30-kor online közvetítésben” Tovább olvasása

Karácsonyi bevezető

Részletek Dr. Jánossy Lajos Az egyházi év útmutatása című tanulmányából

KARÁCSONY – Vajdasági Magyar Rádió – SzenttamásKarácsony (incarnatio Verbi = az Ige megtestesülése, Isten Fia emberré levése) az egyházi év első nagy Krisztus-ünnepe (dec. 25), amelyet az egyház tulajdonképpen nyolc napon át ünnepel. Karácsony Jézus szent születésének az ünnepe, amelynek csodálatos isteni tényében az ádventi ígéret válik valóra „az idő teljességében”. Isten üdvösséges cselekedete áll a középpontban s ez az egyház ünnepi igehirdetésének az alapja és normája: „az Ige testté lett és lakozzék miközöttünk” (Ján. 1, 14). Isten emberré levése csoda, amely nagy fordulatot, a váltságot és szabadulást hozza, veszni tért emberi nemünknek: „nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben”.( I. Tim. 3, 16 )! Ez él és hat az egyház imádságaiban és énekeiben, ez szólal meg prédikációjában (Luther!). “Karácsonyi bevezető” Tovább olvasása

Sarepta karácsony segítségkérés, sütemény adományozási akció

Kedves Testvérek!

Az idei, rendhagyóan megünneplendő Karácsony változást hoz abban is,
ahogyan köszönteni tudjuk a Sarepta idős lakóit.

Szeretetvendégséget nem tudunk tartani, üzletekbe nem tudunk járni
karácsonyi ajándékcsomagba való apró ajándékokért (akik ezt tenni
szoktuk, magunk is korosak vagyunk), s személyesen nem is találkozhatunk
a lakókkal, akik viszont a szokásosnál is elszigeteltebbek és így minden
kapcsolat óriási öröm számukra.

Azt a megoldást eszeltük ki az Intézet vezetőségével egyeztetve, hogy egy szép igéslappal köszöntjük az időseket és mellé tennénk egy-egy kis karácsonyi süti-csomagot. A szétosztást a gondozókra bízzuk.

Kérésünk az, hogy akinek van kedve és lehetősége arra, hogy egy kis
saját maga készítette sütit eljuttasson hozzánk kedd estig, kérjük
járuljon hozzá ezzel is az idős Sarepta-lakók Karácsonyának öröméhez. Ha
esetleg olyan sokat kapunk, hogy maradék is lesz, azt a fogyatékosoknak
szánjuk.

Azt szeretnénk, hogy vagy Békés Tamásékhoz, vagy Bence Juditékhoz
hozzátok el a sütit december 22. keddig bármikor, lehetőleg olyan csomagolásban,
amelyet nem kell visszaadni. Találkozni sem kell velünk annak, aki fél a
fertőzéstől: elég becsengetni és letenni a kapunk elé, vagy a kerítésre
akasztani a kis csomagot. Címeink: 1029, Kárpát u 1, ill. Kárpát u 8.

Testvéri szeretettel és előre is nagy-nagy köszönettel, Bence Judit

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 20.

Ádvent 4. vasárnap

Jel 22, 1-9

Pesthidegkút, 2020. december 20.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Ádvent negyedik vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jel 22,1-9-ben a következőképpen:

1Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. 2A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 3És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, 4és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. 5Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.

6És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. 7És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. 8Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. 9De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: Istent imádd!”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ádvent negyedik vasárnapján, amikor Ágendánk arra biztat minket, hogy „Menjetek eléje örvendezéssel!”, az előttünk lévő igékben, csupa igazmondóval találkozunk. S azt gondolom, igazán hálásak lehetünk azért, hogy mindössze négy nappal Krisztus megszületésének ünnepe előtt, arról győződhetünk meg, hogy Isten igéi megbízhatók és igazak! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 20.” Tovább olvasása

Online istentisztelet december 20-án 9:30-kor, családi áhítat advent IV. vasárnapján

Kedves Testvérek!

Vasárnap, december 20-án 9:30 órakor élő online istentisztelet a lelkészotthonból. Igét hirdet Gregersen-Labossa György és Fodor Viktor.  https://www.youtube.com/watch?v=mFgyjQXkowo

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé!

Családi áhítat advent IV. vasárnapján

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejött a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő vezeti, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

Szülő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének: 137 https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek137.htm

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet őszinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben.

Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?

Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

Szülő: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövend bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Szülő: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének:   149, https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek149.htm