Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. szeptember 26.

Szentháromság után 17. vasárnap

Ef 4, 1-6

Farkasrét, 2021. szeptember 26.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Szentháromság ünnepe után tizenhetedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választottam. Feljegyezve találjuk Ef 4,1-6-ban a következőképpen:

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben(Ef 4,1-6).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Pál apostol Rómából, az első fogságból intézte levelét az efezusiakhoz, a kolossébeliekhez írottal nagyjából egy időben, Krisztus után 61-62-ben. Efezus pompázó világváros volt, Ázsia római tartomány székhelye, korának legünnepeltebb pogány oltára. Artemisz istennőnek emelt temploma az ókor hét csodájának egyike volt. Fontos egyháztörténeti esemény is zajlott a városban, itt tartották a harmadik Egyetemes Zsinatot Krisztus után 431-ben. “Veperdi Zoltán igehirdetése 2021. szeptember 26.” Tovább olvasása

Aratási Hálaadó Istentisztelet: Szth. ü. u. 17. v. 2021. szeptember 26. vasárnap 9:30

Kedves Testvérek!

Mindenkit várunk keresztelővel egybekötött istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.

Igehirdető: Fodor Viktor lelkész

Mivel templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít,

ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

“70 éves a Sarepta” Hálaadó Istentisztelet: 2021. szeptember 19. 10 óra!!!

Kedves Testvérek!
Mindenkit várunk istentiszteletünkre mind élő, mind online formában.
Igét hirdet : Kondor Péter diakóniáért felelős püspök úr
Templomunk helyzetéből adódóan közintézménynek számít, ezért kérjük a testvéreket, viseljenek maszkot alkalmunkon és tartsák be gyülekezetünk járványügyi szabályzatát továbbra is.
Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Képes beszámoló, ökumenikus imaest Gercse

Szeptember 16-án a tervezett időpontban sikerült megtartani ökumenikus alkalmunkat Gercsén. A vírus helyzetre tekintettel ezúttal nem a templomban, hanem a templom melletti szabad téren gyűltünk össze.

Szolgálattevők:

Kemenes Gábor plébános, Nagykovácsi Nagyboldogasszony Plébánia.

Kovács Gergely lelkész, Pesthidegkúti Református Gyülekezet

Gregersen-Labossa György intézményi lelkész, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat

Fodor Viktor lelkész, Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség

Az alkalomról készült video-felvétel az alábbiakban megtekinthető:

https://youtu.be/XfRIrXOCMug

Az alábbi képeket Békés Tamás felügyelő készítette:

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. szeptember 12.

Szentháromság után 15. vasárnap

Lk 18, 28-30

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Fébé), 2021. szeptember 12.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Szentháromság ünnepe után a tizenötödik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Lk 18,28-30-ban, a következőképpen:

Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet(Lk 18,28-30).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Hadd hangoztassam ma is, azt a megunhatatlan örömhírt, hogy Isten hív minket! Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre! Mert szeret! S íme, Isten hívása, ezen a vasárnapon, ebben felszólításban fogalmazódik meg számunkra: „Senki sem szolgálhat két úrnak!”(Ágenda). “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. szeptember 12.” Tovább olvasása

Meghívó vasárnapi istentiszteletre és tanévnyító hálaadó családi istentiszteletre

Kedves Testvérek!
Szeptember 12-én, vasárnap délelőtt fél 10-kor templomunkban tartunk istentiszteletet, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.Ugyanígy szeretettel hívunk és várunk a délután 5 órára meghirdetett tanévnyitó családi istentiszteletre.

Az istentisztelet keretében hálát adunk a nyári szünidőért, kérjük Isten áldását a következő tanévre. Várjuk leendő elsős egyetemistáinkat, leendő konfirmandusainkat és minden hittanost!
Az istentisztelet után ez alkalommal nem lesz agapé, csak testvéri beszélgetés.
Megbeszéljük a konfirmációi előkészítő kereteit Furda Szabina testvérünkkel.

Fontos változtatásra is készülünk ebben az évben. Gregersen Labossa György lelkész úr a hónap első vasárnapján családi istentiszteletet tart. Az esti családi istentiszteletet, pedig áttesszük a hónap harmadik vasárnapjára. Minden alkalmon, együtt fogunk szolgálni.

Kérjük továbbá, hogy a járvány miatt a szükséges elővigyázatossággal úgy vegyetek részt az alkalmon, ahogy azt elöljáróink előírják és kérik (védőmaszk használata, másoktól megfelelő védőtávolság tartása stb.).

Mindenkit szeretettel várunk személyesen közösségünkbe!

Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. szeptember 5.

Szentháromság után 14. vasárnap

Mt 12, 22-30

Pesthidegkút, 2021. szeptember 5.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizennegyedik vasárnapra igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Mt 12,22-30-ban, a következőképpen:

Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. És az egész sokaság megdöbbenve kérdezte: Csak nem ő a Dávid Fia? A farizeusok pedig, akik ezt hallották, így szóltak: Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubbal, az ördögök fejedelmével! Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, akkor meghasonlott önmagával: hogyan maradhat fenn így az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok! Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol(Mt 12,22-30).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Igénk jóvoltából Jézus földi életének eseményeibe azon a ponton kapcsolódunk bele, amelytől fogva ellenfelei rendszeresen és módszeresen kezdték Őt támadni. Máté, az evangélium tizenkettedik fejezetében, öt alkalmat jegyzett fel. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. szeptember 5.” Tovább olvasása