Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 31.

Hetvened vasárnap

1Pt 2, 1-5 

Pesthidegkút, 2021. január 31.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Hetvened vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Pt 2,1-5-ben a következőképpen:

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által(1Pt 2,1-5).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vízkereszt utáni utolsó vasárnappal lezárult mögöttünk az egyházi esztendő első nagy szakasza. S ez az időszak a Megváltó születésére való várakozással kezdődött, majd folytatódott a testté létel titkával, hogy végül Jézus megdicsőülésével tegye nyilvánvalóvá mindenki előtt, hogy Isten dicsősége Krisztus által megjelent a világban!

Most egy rövid, átmeneti idő köszönt ránk, amelyet Ágendánk így jellemez: „Böjt felé igaz megtéréssel”, hogy azután az alázatos, lelket tisztogató várakozás után felragyogjon előttünk Húsvét, a megváltás csodája! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 31.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 24.

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

Mt 17, 1-9

Pesthidegkút, 2021. január 24.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, melyet anyaszentegyházunk Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mt 17, 1-9-ben, a következőképpen:

Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok! Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül”(Mt 17,1-9).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az egyházi esztendőnek eme fordulópontjánál, amikor a Vízkereszt utáni utolsó vasárnappal lezárul a karácsonyi ünnepkör és böjtelővel Húsvét felé fordulunk, íme egy olyan eseményt hallottuk az igében, amely kétségtelenül Máté evangéliumának az egyik csúcspontja. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 24.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 17.

Vízkereszt után második vasárnap

Jn 2, 1-11

Pesthidegkút, 2021. január 17.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Vízkereszt után a második vasárnapra az igehirdetés alapjául választottam! Feljegyezve találjuk Jn 2,1-11-ben következőképpen:

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne(Jn 2,1-11).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Igénk jóvoltából, ezen a vasárnapon tovább haladunk Jézus földi életének megismerése útján. Hiszen Karácsony, azaz a megszületés története óta, sorra elénk kerültek már azok az események, amelyek a Megváltó gyermekkorából az evangéliumokban feljegyeztettek. Legutóbb a 12 éves Jézus a templomban.

Ma a kánai menyegzővel folytatódik a sor, amelyet János azzal a magyarázattal vett fel az evangéliumába, hogy „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában(Jn 2,11). Mintegy bevezetésül annak a 34 csodának, amelyeket a szerző, könyvében megörökített. János szerint Kánában Jézus így jelentette ki dicsőségét, amelyet Karácsonykor a pásztorok, és Vízkeresztkor a napkeleti bölcsek előre megláttak. S ezen a vasárnapon, előttünk ragyog fel Krisztus dicsősége ebben a történetben. Lássuk is, hogyan lesz ez! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 17.” Tovább olvasása

Ökumenikus imahét kezdő áhítat Pesthidegkúton

Kedves Testvérek!

Idén nem találkozhatunk valós jelenléttel egymás templomában.
Az imahét kezdő alkalma premier közvetítéssel. Az áhítat 17-e vasárnap 16 órától érhető el:

Mindenkit szeretettel várunk online, hogy egyek legyünk lélekben és  imádságban.
Kérem a Testvéreket, ki-ki a saját köreiben működő levelező listán ossza meg ezt az elérhetőséget, hogy széles körben részesei lehessünk ennek az ünnepi alkalomnak.
Ezen kívül az ÖKU szervezésében még két video formájában elérhető alkalom segítheti az imádságos elmélyülést, s amelyek segítségével legalább virtuális közösségi imádságban fordulhatunk Teremtő Istenünkhöz. A későbbiekben megadjuk majd az események elérhetőségét.
Addig is forgassuk szívünkben-lelkünkben az imahét vezérgondolatát:
“Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15, 5-9)
Isten áldása kísérjen bennünket idén is!
Dobó György
másodfelügyelő

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 10.

Vízkereszt után első vasárnap

1Móz 9, 12-16

Pesthidegkút, 2021. január 10.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Vízkereszt ünnepe után első vasárnapra anyaszentegyházunk az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 1Móz 9,12-16-ban a következőképpen:

Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vízkereszt ünnepe után az első vasárnapon, még mindig itt ragyog fölöttünk Karácsony fénye, és Jézus Krisztus dicsősége. Ennek megfelelően, a Vízkereszt utáni vasárnapok fő mondanivalója az, hogy Jézus Krisztus dicsősége megjelent a világban. S ezen belül ma az Isten dicsőségéről kell szólnunk. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. január 10.” Tovább olvasása

Istentiszteletek 2021. január 10-én vasárnap

Kedves Testvérek!

Gyülekezeti életünk istentiszteleti rendjének megfelelően -online- istentisztelet délelőtt 9 óra 30 perc: Igét hirdet Veperdi Zoltán lelkész.

Élő közvetítés a YouTube csatornánkon.

Családi Istentisztelet (szintén online) délután 17 óra. Igét hirdet Fodor Viktor lelkész.

Élő közvetítés a YouTube csatornánkon.

Szeretettel várunk Titeket!

A szolgálók nevében: Fodor Viktor lelkész