Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 27.

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

Lk 14, 12-14

Farkasrét, 2020. szeptember 27.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizenhatodik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Lk 14,12-14-ben, a következőképpen:

“12Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. 13Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, 14és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor” (Lk 14, 12-14)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a tizenhatodik vasárnapon is hív minket az Isten. Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre, mert szeret!

S Istenünk hívásának egyre nagyobb súlyt ad az a tény, hogy továbbra is közeledik az egyházi esztendő vége. Amely félreérthetetlenül emlékeztet minket arra, hogy mindegyikünknek oda kell majd állni az Isten ítélőszéke elé! Nem mindegy tehát, hogy hallgatunk-e Isten szeretettel teljes hívására, avagy sem! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 27.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 20.

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

Mt 13, 18-23

 Pesthidegkút, 2020. szeptember 20.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság után a tizenötödik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Mt 13,18-23-ban, a következőképpen:

18Ti azért halljátok meg a magvető példázatát! 19Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. 20A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21de valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. 22A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. 23A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” (Mt 13, 18-23)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mai igénk Jézus föld életének sorsfordulója környékén zajló eseményekhez vezet bennünket. Látszanak már a viharfelhők a látóhatár szélén, hiszen a sorvadt kezű ember szombatnapi meggyógyítása után a farizeusok elhatározták, hogy végeznek Jézussal. (Mt 12,14) De ma még javában süt a nap, hangzik a Mester ajkáról Isten országának örök evangéliuma. Hamarosan jönnek majd a megpróbáltatások, mint pl. a megbotránkozás a názáreti zsinagógában. És bekövetkeznek a megrázkódtatások, mint Keresztelő János halála. De ma még mennyei világosság ragyogja be a földet: íme, a Megváltó tanítja a sokféle emberszívet a magvető példázatával. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 20.” Tovább olvasása

Gercsei ökumenikus imaest

Kedves Testvérek!
Örömmel jelzem, hogy a szeptember 17-e csütörtök 18 órára kitűzött őkumenikus alkalmunkat emberi számítás szerint a tervezett időpontban megtartjuk Gercsén.
A vírus helyzetre tekintettel nem a templomban, hanem a templom melletti szabad téren. Kellő körültekintéssel meg tudjuk oldani az alkalom biztonságos lebonyolítását. “…mert nem a meghátrálás emberei vagyunk…”
Kórus szolgálat most nem lesz, de közösen énekelt Istendicsőítésre készülünk.
Imádságra, közös imára most nagyobb szükségünk van, mint valaha.
Kérlek Benneteket a fenti alkalmat közösségeitekben hirdessétek!
Szívből köszöntök mindenkit
Dobó György
másodfelügyelő
Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 13.

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

Jn 7, 37-39

 Pesthidegkút, 2020. szeptember 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizennegyedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jn 7,37-39-ben, a következőképpen:

“37Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, 38aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” 39Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.” (Jn 7,37-39)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a tizennegyedik vasárnapon is hív minket az Isten. Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre, mert szeret! Jó ezt újra és újra elmondanunk, és jó ezt újra és újra a szívünkbe zárnunk, hogy ez a hit mindenkor erőt adjon nekünk a világ csábítása és az ördög minden ármánykodása elleni harcban. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 13.” Tovább olvasása

Szabadtéri családi istentisztelet vasárnap

Kedves Testvérek!

Szeptember 13-án, vasárnap délelőtt fél 10-kor templomunkban tartunk istentiszteletet, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Ugyanígy szeretettel hívunk és várunk a délután 5 órára meghirdetett tanévnyitó családi istentiszteletre, mely ez alkalommal a korona vírus okozta járvány miatt szabad téren lesz.
A családi istentisztelet helyszíne a hűvösvölgyi “Hüvi” szolgáltató házzal szembeni Bánffy György Emlékpark “színpada” és “nézőtere”. Találkozzunk a templom illetve a Sarepta Ördögárok úti kerti kapuja előtt délután 3/4 5-kor, ahonnan együtt fogunk átsétálni a Bánffy parkba! Kérjük, hozzátok magatokkal énekeskönyveteket!
Az istentisztelet keretében hálát adunk a nyári szünidőért, kérjük Isten áldását a következő tanévre, és mivel Jalsoviczky Nóra sajnos nem folytatja tovább a solymári diákok hittanoktatását, ezért neki külön is megköszönjük eddig végzett odaadó munkáját.
Az istentisztelet után ez alkalommal nem lesz agapé. Kérjük, hogy az alkalomra szánt süteményeket, gyümölcsöt, szörpöket ne hozzátok magatokkal, hanem hazatérve otthon fogyasszátok el!
Kérjük továbbá, hogy a járvány miatt a szükséges elővigyázatossággal úgy vegyetek részt az alkalmon, ahogy azt elöljáróink előírják és kérik (védőmaszk használata, másoktól megfelelő védőtávolság tartása stb.).

Mindenkit szeretettel várunk!

Budapest, 2020. szeptember 11.

 

Fodor Viktor lelkész

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 6.

Szentháromság után 13. vasárnap

Lk 6,43-49 

Lelkészotthon, Modori u., 2020. szeptember 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizenharmadik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Lk 6,43-49-ben, a következőképpen: „Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem: URam, URam – ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult”(Lk 6,43-49).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a tizenharmadik vasárnapon is hív minket az Isten. Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre, mert szeret! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. szeptember 6.” Tovább olvasása

Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. szeptember 6.

“43Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 44Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 45A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 46Miért mondjátok nekem: URam, URam – ha nem teszitek, amit mondok?

47Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. 48Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. 49Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.” (Lk 6,43-49)

Két kép tárul elénk a mára kijelölt igeszakaszban, a fa és gyümölcse, valamint a kősziklára épített ház. Mindkét kép hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, ami a mélyben van, ami nem látható ugyan, de mégis meghatározó. Akár egy fának a gyökere, akár egy ház alapja nem látható ugyan, de mégis, nagyon fontos, ezek nélkül gyümölcstelen és instabil az életünk. “Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. szeptember 6.” Tovább olvasása

Újra indulnak családi istentiszteleteink. Első alkalom szeptember 13. vasárnap 17 óra

Kedves Testvérek!

A tanév kezdetével párhuzamosan, a megszokott rendben újra indítjuk családi istentiszteleteinket. A romló járványügyi helyzetben az Operatív Törzs és a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos állásfoglalását és útmutatását fogjuk szigorúan betartani! Védekezési szabályzatunk honlapunkon elérhető.

Családi Istentisztelet és Tanévnyitó Hálaadás szeptember 13-án, vasárnap 17:00 órakor a templomban.

A 2020/21. tanév mottója: „Légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!” (Zsolt 27,14) A családi istentiszteletek tematikája letölthető itt.

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 30.

Szentháromság u. 12. vasárnap

2Kor 3,4-11

 Pesthidegkút, 2020. augusztus 30.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, melyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után a tizenkettedik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 2Kor 3,4-11-ben, a következőképpen:

Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata! Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó(2Kor 3,4-11).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szentháromság ünnepe után a tizenkettedik vasárnapon elmondhatjuk, hogy az egyházi esztendő második felének derekánál járunk. Hiszen hátra van még egyszer tizenkét vasárnap, és utána már az egyházi év utolsó vasárnapja, Örökélet vasárnap következik. Egyre közeledik tehát a cél, ahová igyekezünk, s amelyre az egyházi esztendő utolsó vasárnapja évről-évre ráirányítja a figyelmünket. Illő tehát, hogy most is hangoztassuk: Isten hív minket! Hív bűnbánatra, hív megtérésre, hív az örök életre, mert szeret! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. augusztus 30.” Tovább olvasása