Adó 1+1 %

Egyházi és civil szja 1% felajánlása

Kiknek lehet felajánlani az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-át? Hogyan lehet rendelkezni a felajánlásról? Hol lehet leadni a rendelkezést? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat és határidőket.

A vallási közösségek és civil szervezetek olyan társadalmi szolgálatokat végeznek, amelyekkel sok esetben az állam feladatait vállalják át, illetve növelik az állami szolgáltatások minőségét. Az „alulról jövő”, önkéntes vagy világnézeti meggyőződésből fakadó kezdeményezések nagyon fontos értéket képviselnek a társadalom számára, ezért az állam úgy gondoskodik fennmaradásukról és működésükről, hogy az adófizető állampolgárok közvetlenül a maguk által választott egyháznak, szervezetnek tudják felajánlani személyi jövedelemadójuk 1%-át.

Kiknek lehet felajánlani az 1+1%-ot?

Minden évben lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Egy technikai számmal rendelkező vallási közösséget és egy regisztrált civil szervezetet támogathatunk vele.

Miért fontos a Magyarországi Evangélikus Egyház számára felajánlani az egyházi 1%-ot?

A Magyarországi Evangélikus Egyház működéséhez szükséges források egy jelentős részét az egyházi 1%-ok felajánlása teszi ki. Többek között ebből finanszírozzák az országos szervezet teljes működtetését, számos beruházást és felújítást, különböző képzéseket, 1%-os forrásokból támogatják a lelkészi életpályamodellt és a hitoktatási feladatokat, valamint számos országos, egyházkerületi és egyházmegyei rendezvényt is. Az evangélikus egyháznak adott felajánlással ezeket a munkákat támogathatja Ön is!

Miért fontos az evangélikus alapítványok számára felajánlani a civil 1%-ot?

Számos evangélikus egyházközségnek, óvodának, iskolának és diakóniai, szeretetszolgálati intézménynek saját alapítványa van, amely alkalmas a civil szervezeteknek felajánlható 1% fogadására. Egyebek mellett kulturális és közösségi programok szervezését, hittantáborokat, az épületek karbantartását, ünnepekkor a gyermekek és ellátottak megajándékozását, időskorúak gondozását, családlátogatásokat, tehetséggondozást finanszíroznak az 1% segítségével. Az evangélikus hátterű alapítványoknak történő felajánlással Ön helyi célok megvalósulását támogathatja.

Az evangélikus alapítványok listája a Magyarországi Evangélikus Egyház 1%-os oldaláról érhető el.

A gyülekezetünkhöz kapcsolódó Hidegkúti Evangélikus Alapítvány adószáma: 18104477-1-41, számlaszáma:10918001-00000421-30670010tevékenységéről honlapunkon az alapítványunk menüpontban olvashatnak.

Hogyan lehet rendelkezni az 1+1% felajánlásáról?

Ha valaki magánszemélyként rendelkezik elektronikus tárhellyel, az 1%-os nyilatkozatot a legegyszerűbb módon elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével;
  • az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve az EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújtható be az 1%-os nyilatkozat:

  •  a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve;
  •  az e-SZJA felületen megtalálható kitöltőprogram segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon;
  • az EGYSZA jelű nyomtatványon vagy az annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon; továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, a munkáltatónak május 10-ig lezárt borítékban leadva. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell az 1%-ot felajánló aláírásának.
Mikor kell rendelkezni az 1+1% felajánlásáról?

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogyan nyújtják be személyijövedelemadó-bevallásukat – a bevallással együtt vagy attól elkülönülten legkésőbb május 20-áig rendelkezhetnek. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, tehát ha valaki azt követően rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen lesz.

Szükséges-e újra nyilatkozni a technikai számmal rendelkező vallási közösségek számára történő felajánlásról?

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes előző évi nyilatkozatokat az aktuális évben is figyelembe veszi a NAV, amennyiben újabb nyilatkozat nem kerül beadásra, vagy nem vonják vissza a korábbi nyilatkozatot.

Szükséges-e újra nyilatkozni a civil szervezetek számára történő felajánlásról?

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket az 1%-os felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Kérjük, támogassa az szja 1+1%-kal a Magyarországi Evangélikus Egyházat és az evangélikus szeretetotthonok, nevelési-oktatási intézmények vagy gyülekezetek munkáját!

Forrás és további részletes információk a NAV vonatkozó oldalán érhetők el.