Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 9.

Húsvét után ötödik vasárnap (Rogate)

Lk 18, 1-8

Pesthidegkút (Lelkészotthon, Modori u), 2021. május 9.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Húsvét után ötödik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Lk 18,1-8-ban, a következőképpen:

Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben! Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”(Lk 18,1-8)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után az ötödik vasárnapon, még mindig ott ragyog fölöttünk az örömhír: Jézus feltámadt, Jézus él! Még mindig lelkesít minket az örömhír, hogy új életünk van az élő Krisztusban, aki pásztorol is minket. S ez az örömhír indít bennünket ujjongó örvendezésre és lelkendező éneklésre. Mert Jézus feltámadt! Jézus él! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 9.” Tovább olvasása

Templomnyitó istentisztelet, 2021. május 9. 9:30, további istentiszteleteink rendje

Kedves Testvérek!

Örömmel tudatjuk, hogy Gyülekezetünk vezetőségének döntése értelmében vasárnaptól az istentiszteleteket a  templomi védekezési szabályzatunk szigorú betartásával személyes jelenléttel és online közvetítéssel tartjuk meg.

Húsvét utáni ötödik vasárnap /Rogate/ 2021. május 9. 9:30 temlom:

Az istentisztelet után az evangélikus élet járvány alatt összegyült számai tematizálva elvihetők, idős testvéreinkhez eljuttathatók.

Biztonsági okokból a május 9. 17:00 órakor tartandó Családi Istentiszteletünket kizárólag online formában tartjuk meg

Mennybemeneteli ünnepi istentisztelet a templomban, 2021. május 13. csütörtök, 18:00:

Mindkét formában várjuk testvéreinket!

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Rendelkezés az adó 1 százalékáról

Kedves Testvérek!
Ismét esedékes az 1 százalékokról rendelkezés.

Az első 1%-ról, amivel az egyházak felé rendelkezünk nem kell rendelkezni évente, mert azok folyamatosan érvényesek ha már megtettük, visszavonásig.

Emlékeztetőül azért ezt is leírjuk:

A kedvezményezett technikai száma: 0035

A kedvezményezett neve: MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
A második 1%-ról viszont újra és újra rendelkeznünk kell. Ezt 05. hó 20-ig lehet megtenni. Természetesen csak azok rendelkezhetnek, akiknek van adóköteles jövedelme.

Alapítványunk neve:
HIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS ALAPÍTVÁNY 1028 Hidegkúti út 18.

A kedvezményezett adószáma: 18104477-1-41

Kérjük, ne hagyják elveszni ezt a lehetőséget, ne menjen veszendőbe, hanem rendelkezzenek! Ebből az összegből tudjuk támogatni a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta) intézményét is.

Szeretettel.
Fodor Viktor lelkész     Békés Tamás felügyelő
Erős vár a mi Istenünk!

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 2.

Húsvét után negyedik vasárnap

(Cantate)

Mt 15, 29-31

Pesthidegkút, 2021. május 2.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Húsvét után negyedik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Mt 15, 29-31-ben, a következőképpen: „Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai-tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét(Mt 15,29-31).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után a negyedik vasárnap köszöntött ránk. Tekintsünk most röviden vissza, hogyan jutottunk idáig! A kezdet két nap: Nagypéntek és Húsvét hétfő, Jézus halálának és feltámadásának napja. Amikor Isten kinyilatkoztatta azt az örömhírt, hogy bűn és halál többé nem uralkodik rajtunk. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. május 2.” Tovább olvasása

Húsvét utáni negyedik vasárnapi / Cantate / Istentisztelet, 2021. május 2. 9:30

Kedves Testvérek!

Bár a jogszabályok már megengednék a templomnyitást, biztonságung és templomunk speciális helyzete miatt vasárnapi Istentiszteletünket ezúttal is csak online formában tartjuk meg.

Istentisztelet (csak online) Húsvét utáni negyedik vasárnapon / Cantate /
2021. május 2. 9 óra 30 perc

Szolgál: Gazsóné Verasztó Teodóra lelkésznő
Liturgia: Fodor Viktor lelkész
Anyák napi ünnepi vers: Gazsó Alexandra Zoé
Ének: Dobó György felügyelő helyettes

Várunk mindenkit szeretettel online!

Fodor Viktor lelkész

Gazdasági beszámoló a 2020. évről

Kedves Testvérek!

Egyházunk törvényeinek megfelelően elkészült egyházközségünk éves gazdasági beszámolója.

A közgyűlést a járvány miatt nem tudjuk megtartani. Kérem, a körlevelet figyelmesen olvassátok el.

http://pesthidegkut.egyhazkozseg.hu/wp-content/uploads/sites/16/2021/04/Pesthidegkuti-Evangelkius-Egyhazkozseg-gazdasagi-beszamolo-a-2020-evrol.pdf

Eddigi önfeláldozó segítségeteket, amelyet kis közösségünk fennmaradásáért hoztatok az Úr nevében köszönjük.

Mindannyiunk nevében szeretettel:

Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 25.

Húsvét után harmadik vasárnap

Mt 18, 11-14 

Rákospalota, 2021. április 25.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet anyaszentegyházunk, Húsvét után harmadik vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk Mt 18,11-14-ben, a következőképpen:

Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül(Mt 18,11-14).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét után harmadik vasárnap Jubilate, azaz az öröm, az örvendezés vasárnapja. Istentiszteletünk kezdetén, a bevezető zsoltárban, így hallottuk: „Örvendezz Istennek, egész föld, énekeljétek neve dicsőségét!”(Zsolt 66,1.2).

S íme, Húsvét után harmadik vasárnapon, nem lehet kétség, mi is ennek az örvendezésnek az oka, alapja. Természetesen, az a húsvéti örömhír, hogy Jézus feltámadt, Jézus él! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 25.” Tovább olvasása

Békés Tamás felügyelőnk gondolatai a Worms 500 kezdeményezésről

Több mint ötszázan írták alá április 18-ig Luther Márton mai örököseinek rövid nyilatkozatát az ittalok.hu oldalon. Az evangelikus.hu szerkesztősége gyülekezeti tagokat -köztük Békés Tamás felügyelőnket- kért fel arra, fogalmazzák meg, miért érezték fontosnak, hogy csatlakozzanak az akcióhoz, mit jelent számukra evangélikusnak/lutheránusnak lenni, és hogyan mutatkozik meg a mindennapjaikban, hogy életük vezérlő alapja a Szentírás?

A teljes cikk az alábbi linken olvasható.

https://www.evangelikus.hu/cikk/alairasaikkal-nyilvanitottak-ki-szentirast-tekintik-eletuk-vezerlo-alapjanak

Érdekes megfigyelni, hogy a megszólalók különböző nézőpontból jutnak el ugyan arra a következtetésre, mely szerint a Szentírás szavai manapság is jó zsinórmértékként használhatók.

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 18.

Húsvét után 2. vasárnap

1Pt 5, 1-5

Pesthidegkút, 2021. április 18.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Húsvét után a második vasárnapra az igehirdetés alapjául választottam. Feljegyezve találjuk 1Pt 5,1-5-ben, a következőképpen:

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad(1Pt 5,1-5).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Húsvét utáni a második vasárnap, az óegyházi perikópa szerint a „Jó Pásztor” vasárnapja. S igénk ezúttal nem a Főpásztort állítja elénk, hanem a pásztorolt gyülekezetet szólítja meg, mégpedig először a presbitereket, majd az ifjakat. Mindkettő számára intelmeket sorol, amelyet egy-egy ígérettel zár le. Mielőtt megvizsgálnánk ezeket részletesen, szóljunk néhány szót magáról a levélről. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. április 18.” Tovább olvasása