Ökumenikus imahét kezdő áhítat Pesthidegkúton

Kedves Testvérek!

Idén nem találkozhatunk valós jelenléttel egymás templomában.
Az imahét kezdő alkalma premier közvetítéssel. Az áhítat 17-e vasárnap 16 órától érhető el:

Mindenkit szeretettel várunk online, hogy egyek legyünk lélekben és  imádságban.
Kérem a Testvéreket, ki-ki a saját köreiben működő levelező listán ossza meg ezt az elérhetőséget, hogy széles körben részesei lehessünk ennek az ünnepi alkalomnak.
Ezen kívül az ÖKU szervezésében még két video formájában elérhető alkalom segítheti az imádságos elmélyülést, s amelyek segítségével legalább virtuális közösségi imádságban fordulhatunk Teremtő Istenünkhöz. A későbbiekben megadjuk majd az események elérhetőségét.
Addig is forgassuk szívünkben-lelkünkben az imahét vezérgondolatát:
“Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15, 5-9)
Isten áldása kísérjen bennünket idén is!
Dobó György
másodfelügyelő

Vasárnapi istentisztelet. Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra.

Kedves Testvérek!

Vasárnap, november 29-én, 9:30-kor istentisztelet templomunkban, online YouTube közvetítéssel. Szolgál: Fodor Viktor lelkész.

Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejön a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

I. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.: 131   https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek131.htm

Elmélkedés: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az Ószövetség sötétségében pislákolt. “Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!

A szülő vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

SZÜLŐ: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezésül: Egy adventi ének: 141  https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek141.htm

Vasárnapi istentisztelet

Kedves Testvérek!

Vasárnap, november 22-én istentisztelet templomunkban 9:30-kor.

Az alkalom online is követhető YouTube csatornánkon.

Lelki felkészülésként kérem olvassátok el a csatorna kísérőszövegét, hallgassátok meg Bach erre a vasárnapra írt kantátáját (link a kísérőszövegben).

Sok gyülekezetben, köztünk a miénkben is ezen a vasárnapon emlékezünk meg elhunyt testvéreinkről imádságban.

“Madocsai Miklós nyugalmazott evangélikus lelkész összeállítást készített bibliai igékről és híres magyar költők verseiről, amelyek a múlandóságról és az örök életről szólnak. A mostani vészterhes időkben bátorítást adhatnak ezek a sorok.” A 92 oldalas összeállítás elérhető az evangelikus.hu honlapon: https://www.evangelikus.hu/versek-es-igek-mulandosagrol-es-az-orok-elet-remenysegerol

Szeretettel,

Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Vasárnapi (november 15.) istentisztelet

Kedves Testvérek!
Vasárnapi Istentiszteletünket megtartjuk a szokott időben 9 óra 30 perckor szeretett templomunkban.
A járványügyi helyzetre való tekintettel online is részt lehet venni élő közvetítésen az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=XQCNd1pZQgk&feature=youtu.be

Igét hirdet: Fodor Viktor lelkész
Mindenkit szeretettel várunk!
Bach minden vasárnaphoz írt kantátát!
Az eheti (Szentháromság utáni 26. vasárnap) kantátáta itt található:

A kantáta szövegének magyar fordítása elérhető itt.

Fodor Viktor lelkész
Erős vár a mi Istenünk!

2020. 09. 25. – Sztehlo Gábor születésnap

Sztehlo Gábor születésnapjára emlékeztünk a róla elnevezett szeretetotthon (II.ker. Bátori L. u. 8.) falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával 2020. szeptember 29-én. Az alkalmon Gregersen-Labossa György intézményi lelkész szolgált.  Több éneket is énekeltünk lelkész úr gitár vezetésével. Áhítatot is tartott és együtt imádkoztunk. Juhász Endre testvérünk (aki 64 éve az intézmény lakója) imádságát Kiss Erika olvasta fel. Az eseményen készült fotók az alábbi galériában elérhetők.

A születésnap alkalmából megemlékezést tartottak a Deák téren és a Farkasréti temetőben is. Az itt készült fényképek az evangelikus.hu oldalon megtekinthetők.

 

Vasárnapi családi istentisztelet élő videó közvetítésben

Kedves Testvérek!

A járványhelyzet miatt sajnos családi istentiszteletünket nem tudjuk a szokott módon templomunkban megtartani. Helyette gyülekezetünk történelmében először élő YouTube közvetés formájában rendezzük meg az alkalmat.

Várunk mindenkit szeretettel az következő linken:

https://youtu.be/DENPDV4BVg4

A közvetítés november 8-án 17:00 órakor kezdődik. Szolgál Gregersen-Labossa György és Fodor Viktor lelkészek. Az igehirdetés alapja:

Jákób tusakodása

“23De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije volt. 25Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki birokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. 26De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott.
27Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. 28Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 30Jákób azt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő így válaszolt: Miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. 31Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.
32Már sütött a nap, amikor átkelt Penúélnál, és sántított csípőjére. 33Ezért nem eszik meg Izráel fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákób csípőjének forgócsontján az inat.”(1 Móz 32, 23-33)

Mivel ez lesz első közvetítési próbálkozásunk, előre is elnézést kérünk az esetleg nem tökéletes kép- és hangminőségért. Mint lelkészünk el szokta mondani: “Luther Márton nagyon sok ördögöt ismert, de a technika ördögét még ő sem.”

Gercsei ökumenikus imaest

Kedves Testvérek!
Örömmel jelzem, hogy a szeptember 17-e csütörtök 18 órára kitűzött őkumenikus alkalmunkat emberi számítás szerint a tervezett időpontban megtartjuk Gercsén.
A vírus helyzetre tekintettel nem a templomban, hanem a templom melletti szabad téren. Kellő körültekintéssel meg tudjuk oldani az alkalom biztonságos lebonyolítását. “…mert nem a meghátrálás emberei vagyunk…”
Kórus szolgálat most nem lesz, de közösen énekelt Istendicsőítésre készülünk.
Imádságra, közös imára most nagyobb szükségünk van, mint valaha.
Kérlek Benneteket a fenti alkalmat közösségeitekben hirdessétek!
Szívből köszöntök mindenkit
Dobó György
másodfelügyelő
Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség