Vasárnapi istentisztelet

Kedves Testvérek!

Vasárnap, november 22-én istentisztelet templomunkban 9:30-kor.

Az alkalom online is követhető YouTube csatornánkon.

Lelki felkészülésként kérem olvassátok el a csatorna kísérőszövegét, hallgassátok meg Bach erre a vasárnapra írt kantátáját (link a kísérőszövegben).

Sok gyülekezetben, köztünk a miénkben is ezen a vasárnapon emlékezünk meg elhunyt testvéreinkről imádságban.

“Madocsai Miklós nyugalmazott evangélikus lelkész összeállítást készített bibliai igékről és híres magyar költők verseiről, amelyek a múlandóságról és az örök életről szólnak. A mostani vészterhes időkben bátorítást adhatnak ezek a sorok.” A 92 oldalas összeállítás elérhető az evangelikus.hu honlapon: https://www.evangelikus.hu/versek-es-igek-mulandosagrol-es-az-orok-elet-remenysegerol

Szeretettel,

Fodor Viktor lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

Vasárnapi (november 15.) istentisztelet

Kedves Testvérek!
Vasárnapi Istentiszteletünket megtartjuk a szokott időben 9 óra 30 perckor szeretett templomunkban.
A járványügyi helyzetre való tekintettel online is részt lehet venni élő közvetítésen az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=XQCNd1pZQgk&feature=youtu.be

Igét hirdet: Fodor Viktor lelkész
Mindenkit szeretettel várunk!
Bach minden vasárnaphoz írt kantátát!
Az eheti (Szentháromság utáni 26. vasárnap) kantátáta itt található:

A kantáta szövegének magyar fordítása elérhető itt.

Fodor Viktor lelkész
Erős vár a mi Istenünk!

2020. 09. 25. – Sztehlo Gábor születésnap

Sztehlo Gábor születésnapjára emlékeztünk a róla elnevezett szeretetotthon (II.ker. Bátori L. u. 8.) falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával 2020. szeptember 29-én. Az alkalmon Gregersen-Labossa György intézményi lelkész szolgált.  Több éneket is énekeltünk lelkész úr gitár vezetésével. Áhítatot is tartott és együtt imádkoztunk. Juhász Endre testvérünk (aki 64 éve az intézmény lakója) imádságát Kiss Erika olvasta fel. Az eseményen készült fotók az alábbi galériában elérhetők.

A születésnap alkalmából megemlékezést tartottak a Deák téren és a Farkasréti temetőben is. Az itt készült fényképek az evangelikus.hu oldalon megtekinthetők.

 

Vasárnapi családi istentisztelet élő videó közvetítésben

Kedves Testvérek!

A járványhelyzet miatt sajnos családi istentiszteletünket nem tudjuk a szokott módon templomunkban megtartani. Helyette gyülekezetünk történelmében először élő YouTube közvetés formájában rendezzük meg az alkalmat.

Várunk mindenkit szeretettel az következő linken:

https://youtu.be/DENPDV4BVg4

A közvetítés november 8-án 17:00 órakor kezdődik. Szolgál Gregersen-Labossa György és Fodor Viktor lelkészek. Az igehirdetés alapja:

Jákób tusakodása

“23De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije volt. 25Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki birokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. 26De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott.
27Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. 28Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 30Jákób azt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő így válaszolt: Miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. 31Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.
32Már sütött a nap, amikor átkelt Penúélnál, és sántított csípőjére. 33Ezért nem eszik meg Izráel fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákób csípőjének forgócsontján az inat.”(1 Móz 32, 23-33)

Mivel ez lesz első közvetítési próbálkozásunk, előre is elnézést kérünk az esetleg nem tökéletes kép- és hangminőségért. Mint lelkészünk el szokta mondani: “Luther Márton nagyon sok ördögöt ismert, de a technika ördögét még ő sem.”

Gercsei ökumenikus imaest

Kedves Testvérek!
Örömmel jelzem, hogy a szeptember 17-e csütörtök 18 órára kitűzött őkumenikus alkalmunkat emberi számítás szerint a tervezett időpontban megtartjuk Gercsén.
A vírus helyzetre tekintettel nem a templomban, hanem a templom melletti szabad téren. Kellő körültekintéssel meg tudjuk oldani az alkalom biztonságos lebonyolítását. “…mert nem a meghátrálás emberei vagyunk…”
Kórus szolgálat most nem lesz, de közösen énekelt Istendicsőítésre készülünk.
Imádságra, közös imára most nagyobb szükségünk van, mint valaha.
Kérlek Benneteket a fenti alkalmat közösségeitekben hirdessétek!
Szívből köszöntök mindenkit
Dobó György
másodfelügyelő
Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség

Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 06. 14.

Kedves Testvérek!

Küldöm szeretettel a vasárnapi igehirdetést.
Verasztó Teodóra

„Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr!… Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez! Te pedig emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép! Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked! Látta, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.” Ez 2,1-10

Ez a szakasz Ezékiel prófétai elhivatásáról szól. Nem valami kényelmes munkatérre küldte Isten a prófétát, hanem a lázadó néphez, a makacs és konok szívű, engedetlen néphez. A babiloni fogságban éltek, itt hívta el Isten Ezékiel prófétát a Kebár átkötőcsatorna partja mellett. így lett templom nélküli, gyülekezeten kívüli pappá és ország nélküli, országon kívüli prófétává. Azonban ez a nehéz helyzet, fogság, krízis nem az önvizsgálat és bűnbánat irányába mozdította a népet, hanem elbizakodottak voltak, helyzetüket véletlennek és átmenetinek tekintették. Makacsul megkeményítették szívüket. “Verasztó Teodóra igehirdetése, 2020. 06. 14.” Tovább olvasása

Túri Krisztina igehirdetése, 2020. 06. 14.

Kedves Tesvérek!
Szeretettel küldöm az igehirdetést – ami műfaját tekintve most inkább meditáció.
Áldott hétvégét és majd áldott vasárnapot kívánok a gyülekezet minden tagjának!
Turi Krisztina

Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap

2020. június 14.

 1Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! 2Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.
3Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. 4A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!… 5Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.
6Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. 7Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez!
8Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép! Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked! 9Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. 10Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.

Ezékiel 2,1-10

Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek a Jézus Krisztusban!

Elhívás, küldetés, szolgálat…súlyos szavak és valamiféle pátosz is körül lengi őket, ha mások elhívásáról küldetéséről, szolgálatáról gondolkodunk. De vajon nem Istentől rendelt szolgálati helyen vagyunk-e mi magunk is őrállók a magunk helyén. Ezékiel azt a szolgálatot kapta, hogy a fogságba hurcolt néphez szóljon. Azokhoz, akikről Isten maga mondja ki, hogy engedetlenségük sodorta őket abba a helyzetbe, amit ott és akkor talán értetlenül, lázadva vagy rezignáltan hordoznak el. “Túri Krisztina igehirdetése, 2020. 06. 14.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. június 14.

 Szentháromság ünnepe után első vasárnap

Ez 2, 1-8a

Pesthidegkút, 2020. június 14.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepe után az első vasárnapra, az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Ezékiel 2,1-8a-ban a következőképpen:

Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR!… Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez! Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép!”(Ez 2,1-8).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Először hadd emlékeztessek arra, hogy Szentháromság ünnepével immár előttünk van a teljes kinyilatkoztatás: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. S az egyházi esztendő első fele megmutatta nekünk mindazt, amit Isten cselekedett értünk. Ennek az összefoglalása a jól ismert Jn 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(Jn 3,16). Most pedig, az egyházi év második felében, rajtunk a sor! Nekünk kell válaszolni arra, amit Isten tett értünk. Jelesül, ezen a vasárnapon, arra szólít fel minket az ige, hogy feleljünk a hívó szóra! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. június 14.” Tovább olvasása

Gercse imaest elmarad, pesthidegkúti imaközösség Trianon emlékére

Kedves Testvérek!

A járványhelyzetre tekintettel a június 11-re tervezett gercsei ökumenikus imaest elmarad. A most már hagyománnyá váló Pünkösd utáni csütörtöki alkalmon testi valónkban nem lehetünk együtt a gercsei templom szűk belső terében. Lelki közösségben azonban összekapcsolódhatunk egy közös imádságban mi hidegkúti, solymári, nagykovácsi keresztények.

“Gercse imaest elmarad, pesthidegkúti imaközösség Trianon emlékére” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.

Pünkösd ünnepe

ApCsel 2, 1-13

 Pesthidegkút, 2020. május 31.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Pünkösd ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk ApCsel 2,1-13-ban a következőképpen: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg(ApCsel 2,1-13).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd van tehát. Amely a keresztyén egyházakban a Szentlélek kitöltésének és az egyház megalakulásának ünnepe. Hiszen Péter apostol prédikációját követően háromezer lélek csatlakozott hozzájuk, azaz a tanítványokhoz, és ezzel létrejött az első gyülekezet. “Veperdi Zoltán Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.” Tovább olvasása