Húsvéti ünnepi alkalmaink

Kedves Testvérek!

Várunk mindenkit szeretttel ünnepi online alkalmainkra.

Nagycsütörtöki istentisztelet 2021. április 1. csütörtök 14 óra 30 perc

Igét hirdet: Gregersen-Labosssa György diakóniai lelkész

Nagypénteki passiói istentisztelet 2021. április 2. péntek 9 óra 30 perc


Liturgia: Fodor Viktor lelkész , Gregersen- Labossa György diakóniai lelkész
Az istentisztelet rendje énekekkel pdf formátumban: 25_a_passioi_istentisztelet_rendje_Enekekkel_2021
Karanténpassiónk megtekinthető itt:

Húsvétvasárnapi istentisztelet 2021. április 4. vasárnap 9 óra 30 perc


Liturgia: Gregersen Labossa György diakóniai lelkész, igehirdetés: Fodor Viktor lelkész

Húsvéthétfői istentisztelet 2021. április 5. hétfő 9 óra 30 perc


Liturgia: Fodor Viktor lelkész, igehirdetés: Veperdi zoltán lelkész

Verasztó Teodóra igehirdetése, 2021. március 28.

14Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! 15Eltörli az ÚR az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. 16Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! 17Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. (Zof 3,14-17)

Az ige ujjongó örömre szólít. De hát képtelenség ebben a kontextusban, ebben a helyzetben. Irreális elvárás. Most távol van tőlünk az öröm és az ujjongás. Nem valami vidám a lelkiállapotunk most… nem túl rózsás a helyzet. Hogyan lehetne örülni és ujjongani, amikor tarol a betegség, gyász, halál? Amikor szinte nap, mint nap negatív rekordokat döntögetnek a statisztikák. Mindez egészen közelről érint minket. “Verasztó Teodóra igehirdetése, 2021. március 28.” Tovább olvasása

Beszámoló, tripla túra 3. nap

Böjti Tripla túránk harmadik, egyben utolsó napjának késő tavaszi, meleg időben vágtunk neki.

Ismét népes sereg gyűlt össze a reggeli indulásnál. Az előző alkalomhoz hasonlóan a Jane Goodall tanösvényen át elérhető Vöröskő-vár (338 m) volt első állomásunk. Következő úti-célunkhoz az Újlaki-hegyhez (448 m) egyenletes kaptató vezetett fel. Sokaknak újdonságot hozott a Pesthidegkútra és a Pilisre nyíló lélegzetelállító kilátás. Rövid frissítő után ereszkedtünk le a már jól ismert Határ-nyereghez, ahonnan ezúttal a kék jelzést követve érkeztünk Hűvösvölgybe. Túránkat egy újabb frissítő pihenő (valamint Zászkaliczky Anna Eszter böjti elmélkedésének felolvasása) közbeiktatásával a hárshegyi Kaán Károly kilátóhoz (454 m) folytattuk. Ezúttal az időjárás nem hagyott cserben minket, megcsodálhattuk a nagyszerű panorámát.

Bár már mutatkoztak rajtunk a fáradtság jelei, kedvünket nem szegve haladtunk tovább a Szépjuhászné parkolóhoz. Új lendületet adott a csapatnak az itt elfogyasztott kávé, üdítő. A piros jelzést választva kb. félórás kaptató után érkeztünk kirándulásunk legmagasabb pontjához a jános-hegyi Erzsébet-kilátóhoz (527 m). Az elmaradhatatlan csúcscsoki elfogyasztása közben Pongrácz Gábor, Pápai Attila gyulai lelkész böjti gondolatait olvasta fel. A hegyről a zöld háromszög jelzést követve tekeregtünk vissza a Szépjuhásznéhoz, majd tovább a Hűvösvölgybe.

A kitűzött cél elérésének büszke tudatával, izomlázzal, és emlékezetes közösségi élményekkel tért haza a kedves kiránduló csapat.

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. március 28.

Virágvasárnap

Fil 2, 1-4

Pesthidegkút, 2021. március 28.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet Virágvasárnapra az igehirdetés alapjául választottam. Feljegyezve találjuk Fil 2,1-4-ben, a következőképpen:

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is(Fil 2,1-4).

Keresztyén gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Virágvasárnap van. Kevés híján kétezer esztendeje (1988+33=2021) ezen a napon vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe. S a közelgő Páskaünnepre, a templomhoz zarándokolt emberek, valódi uralkodóként hódoltak előtte e szavakkal: „Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!!”(Jn 12,13).

Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból(Jn 12,17). Még a farizeusok is így szóltak egymáshoz: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!”(Jn 12,19). De a fényes bevonulás éppen a keresztút kezdete, még öt nap, és Jézus kimondhatta: „Elvégeztetett” – a megválás műve befejeződött.

S ezen a Virágvasárnapon Ágendánk Krisztust nem mint a meghódított fővárost diadalmasan elfoglaló uralkodót állítja elénk, hanem úgy, mint alázatos királyt. Ennek okán bevezetőül két dolgot azonnal világossá kell tennünk. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. március 28.” Tovább olvasása

Beszámoló, tripla túra 2. nap

Kirándulás-sorozatunk második napján hideg, de napos idő fogadott.

Az útvonalnak ezúttal tízen vágtunk neki. A hármashatárhegyi vitorlázórepülőteret elérve kezdtük meg első emelkedőnket a Jane Goodall tanösvényen a Vöröskő-várhoz (338 m). Rövid pihenő után indultunk következő célunkhoz a Hármashatár-hegyhez (495 m). A megérdemelt uzsonna –itt kiemelendő Erdélyi Kata speciális káposztás-tésztája– elfogyasztása után, megkezdtük az ereszkedést a Határ-nyereghez, ahonnan a sárga jelzést követve érkeztünk Hűvösvölgybe. Itt néhány túratársunktól elbúcsúztunk, majd folytattuk túránkat a hárshegyi Kaán Károly kilátóhoz (444 m). Sajnos a szép kilátásról le kellet mondanunk, mivel a környéket hirtelen érkező sűrű felhőzet és köd borította be. Mire a néhány méterrel lejjebb található Bátori-barlanghoz értünk, már sűrű pelyhekben esett a hó. A hózápor ellenére jól esett a pihenő és az elmaradhatatlan csúcscsoki.

A pihenés közben Pongrácz Gábor, Baranyay Bence Répcelak-Csánigi lelkész böjti gondolatait olvasta fel. A teljes szöveg megtalálható itt. A barlangtól óvatosan ereszkedtünk vissza Hűvösvölgybe, ahol már ismét napsütés fogadott minket.

Mindnyájan kellemesen elfáradtunk, nagy lelkesedéssel várjuk, hogy a következő szombaton is nekivágjunk a János-hegyet célba vevő kissé még hosszabb túrának.

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. március 21.

Böjtben 5. vasárnap (Judica)

Jn 2, 13-22

Pesthidegkút, 2021. március 21.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk böjtben az ötödik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott. Feljegyezve találjuk János 2,13-22-ben a következőképpen:

Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából! Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott(Jn 2,13-22).

Keresztyén gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Böjtben az ötödik vasárnap Jézust mint igazi Főpapot prédikálja nekünk. Első pillanatban máris megdöbbenünk, hogy éppen olyan történettel, amelyben Krisztus, máskor soha nem látott indulattal lép fel. Sokkal inkább el tudnánk képzelni Jézust, mint Főpapot például, amikor látványos csodát tesz, mondjuk feltámasztja Lázárt, vagy a tengeren jár; vagy amidőn a köréje sereglett gyülekezetet tanítja példázatokkal; vagy éppen lelkipásztori beszélgetést folytat Nikodémussal. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2021. március 21.” Tovább olvasása

Kitüntették Sztojanovics Andrást a Sarepta volt vezetőjét

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott.

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, mely szerint Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sztojanovics András evangélikus lelkész, a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon nyugalmazott intézményvezetője, az Idősek Tanácsának tagja a fogyatékkal élők, illetve az idősek ápolása és gondozása iránt elhivatott intézményvezetői munkája, valamint az idősek érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként.

Forrás: Magyar Közlöny, MTI

Az alábbi fényképen Varga Mihály pénzügyminiszter, II. kerületi országgyűlési képviselő és Fodor Viktor lelkész  köszöni meg a nyugdíjba vonuló intézményvezető munkáját. (2020. 01. 01.)

Beszámoló, tripla túra 1. nap

Ragyogóan napsütéses, bár hűvös időjárás fogadott minket kirándulás-sorozatunk első napján, március 6-án.

A Széphalom Bevásárló központnál gyűlt össze a 9 fős csapat. Utunk első állomására a Kálvária-hegyre rövid de meredek kaptató után érkeztünk meg. Néhány perc pihenő után a Virágos-nyereg felé indultunk. Ezen a szakaszon különleges élményt nyújt (köszönhetően a kora tavaszi, még zöld lombkorona nélküli időszaknak) a kilátás Solymár, Üröm felé. A Virágos-nyergen található tisztáson gyűjtöttünk erőt a kirándulás legnehezebb etapjához, a Hármashatár-hegy megmászásához. Útközben megcsodálhattuk az ébredő természet első hóvirágait, kökörcsineit. A “csúcscsokik” és meleg italok elfogyasztása, valamint Rosta Izabella lelkésznő böjti elmélkedésének felolvasása után indultunk hazafelé, érintve a reptér közelében gyakoroló paplanernyősök népes táborát.

Várunk mindenkit szeretettel a sorozat 2. napján, március 20-án szombaton, ahol a jó társasággal két környékbeli hegycsúcs meghódítására  vállalkozunk.