Veperdi Zoltán Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.

Pünkösd ünnepe

ApCsel 2, 1-13

 Pesthidegkút, 2020. május 31.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Pünkösd ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk ApCsel 2,1-13-ban a következőképpen: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg(ApCsel 2,1-13).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd van tehát. Amely a keresztyén egyházakban a Szentlélek kitöltésének és az egyház megalakulásának ünnepe. Hiszen Péter apostol prédikációját követően háromezer lélek csatlakozott hozzájuk, azaz a tanítványokhoz, és ezzel létrejött az első gyülekezet. “Veperdi Zoltán Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.” Tovább olvasása

Verasztó Teodóra Pünkösd vasárnapi igehirdetése, 2020. 05. 31.

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké; az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” Jn 14,16-21

Ez az evangéliumi részlet Jézus kereszthalála előtti búcsúbeszédéből való, és vigasztalja, bátorítja tanítványait, hogy eltávozása nem jelenti azt, hogy magára hagyja őket. Jóllehet Jézus testileg nincs jelen, mégis kapcsolatban marad velünk, másik Pártfogót, segítőt küld nekünk. A tanítványoktól búcsúzó Jézus azt ígéri, hogy nem hagyja őket magukra, nem hagyja árván, sőt, még közelebb lesz hozzájuk, még jobban fogják Őt érteni, még szorosabb lesz vele a közösségük, mint amikor test szerint közöttük volt. “Verasztó Teodóra Pünkösd vasárnapi igehirdetése, 2020. 05. 31.” Tovább olvasása

Túri Krisztina Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.

Pünkösd ünnepe
2020. május 31.

János 14,16-21
“16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.
18Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.”

Szeretett Testvérek a Krisztus Jézusban!

Pünkösd, Lélek, tűz…az ünnep, ami arról szól, mit is jelent, amikor beáramlik újra az élet, felismerésekre juttat, formál és mozdít.
Ha felidézzük a mögöttünk lévő évek ünnepeit, biztosan vannak emlékeink különlegesen szép karácsonyokról, húsvéti találkozásokról, lehet, hogy éppen a hajnali csendben – de vajon vannak-e pünkösdi megéléseink, amelyek meghatározóak? Az idei Pünkösd lehet, hogy sokunk emlékezetében úgy marad majd meg, hogy a nyitás, a reménység, az újra induló élet ebben az évben ehhez az ünnephez kapcsolódott. “Túri Krisztina Pünkösd ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 31.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. 05. 24.

 

Húsvét után hatodik vasárnap, 2Tim 2, 1-17a

 Pesthidegkút, 2020. május 24.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Húsvét után hatodik vasárnapra az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 2Tim 2,1-17a-ban a következőképpen: „Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély(2Tim 2,1-17a).

 

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Csütörtökön, azaz Mennybemenetel ünnepén, az Úrra néző gyülekezet állt előttünk. Amely akkor abból a tizenegy tanítványból állt, akiket Jézus kiválasztott, és akik meg is maradtak mellette. Megérdemlik tehát, hogy elmondjuk a nevüket, ahogyan az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv is, mindjárt az elején megteszi: „Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia(ApCsel 1,13).

“Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. 05. 24.” Tovább olvasása

Keveházi László Mennybemenetel ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 21.

Jel. 1,7-8. Mennybemenetel ünnepe

„Íme, eljön a felhőkön és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”

Kedves Testvérek!

Biztos tudjátok, hogy karanténban vagyok. A nyugdíjas otthonban tudjuk, hogy a bezártság kinyitásában mi leszünk az utolsók. És ez nem azért van, mert „nem szeretnek”, sőt inkább fordítva. Védenek. De „bezártságomban” én egyre inkább a gépre (internetre), valami „nyitottságra’ fordulok. S a napokban olvastam a gépben egy ilyen címet: „Harmadik világháború, vagy Jézus visszajövetele?” Elmesélhetném Nektek, hogy olyat is hallottam, és olvastam, hogy ez már a harmadik világháború. Remélem, hogy nem így van, és remélem, hogy az a bizonyos harmadik világháború nem is következik be. Sőt: nem is akarok „álhírterjesztő” lenni. Nem is arról akarok szólni, amit ott hallottam. Most egy valóságos üzenetről szeretnék szólni, ami – ki tudja mikor –de bekövetkezik. Mert „üzenetem” van és ezt kell átadnom. “Keveházi László Mennybemenetel ünnepi igehirdetése, 2020. 05. 21.” Tovább olvasása

Facebook borítókép pályázat, szavazás

Kedves Testvérek!

Mint bizonyára emlékeztek rá, pályázatot hirdettünk Facebook oldalunk borítóképének elkészítésére.

Két pályázótól összesen 9 kép érkezett. Most ránk vár a feladat, hogy döntsünk, melyik legyen a nyertes pályamű.

Kérem, hogy az alábbi linken elérhető szavazólapon válasszátok ki a nektek legkedvesebb alkotást.

Facebook borítókép szavazás

A szavazatokat május 24-ig várjuk!

Szeretettel,

Pongrácz Gábor

Túri Krisztina lelkésznő igehirdetése Rogate vasárnapján, 2020. 05. 17.

1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. (1 Timóteus 2,1-3)

Szeretett Testvérek a Krisztus Jézusban!

Rogate vasárnapja van. A fókuszban tehát az imádság, konkrétabban pedig az imaéletünk gyakorlata és mindaz, ami megalapozza azt.

Luther Márton egyszer így vallott az imameghallgatás tapasztalatáról : „Bizony, senki más nem hiszi, milyen nagy hatalmú és nagy erejű az imádság, csak az, akinek a tapasztalat mutatta meg, és aki próbálta. Pedig nagy dolog, ha valaki érzi a nagy veszedelemben, mely szorongatja, hogy belekapaszkodhat az imádságba. Én ezt tudom: valahányszor olyan komolysággal imádkoztam, amennyire komoly okom volt rá, bőségesen meghallgatást nyertem, és többet is kaptam, mint kértem.” “Túri Krisztina lelkésznő igehirdetése Rogate vasárnapján, 2020. 05. 17.” Tovább olvasása