Rendszeres alkalmaink

Heti alkalmaink:

 • Vasárnap:
  istentisztelet úrvacsorával délelőtt 9:30 órakor a templomban

 • Hétfő:
  Ifjúsági bibliaóra 18:00 órakor a gyülekezeti teremben
 • Kedd:
  énekkari próba este 19:15 órakor a templom karzatán
 • Csütörtök:
  imaközösség az Új  Sareptában este 18:00 órakor
 • Péntek:
  Konfirmációs előkészítő 15:30 órakor

Kétheti, havi rendszerességű alkalmak:

 • Bibliaóra:
  Az őszi időszakban újra megtartjuk a felnőtt bibliaórákat, minden páros hét szerdáján 19:00 órakor. Az órát online (Skype) rendezzük, elérhető a fodor.viktor.istvan Skype címen.   Téma: Jób könyve. A tematika letölthető itt.
  Első alkalom: 2023. szeptember 6. szerda 19:00
 • Családi istentisztelet:
  Minden hónap 1. vasárnapján a templomban 9:30-kor, valamint minden hónap 3. vasárnapján a templomban délután 17:00 órakor.
 • Istentisztelet Nagykovácsiban:

     Minden hónap utolsó vasárnapján a  nagykovácsi református templomban délután 15:30 órakor