Rendszeres alkalmaink

Heti alkalmaink:

 • Vasárnap:
  istentisztelet úrvacsorával délelőtt 1/2 10 órakor a templomban

 • Kedd:
  énekkari próba este 1/2 8 órakor a templom karzatán
 • Csütörtök:
  imaközösség az Új  Sareptában este 18 órakor

 

Kétheti, havi rendszerességű alkalmak:

 • Bibliaóra:
  Kéthetenként szerdán este 7 órakor a gyülekezeti teremben (1029 Bp., Zsíroshegyi út 47.)
 • Családi istentisztelet:
  Minden hónap 2. vasárnapján a templomban délután 5 órakor
 • Istentisztelet Solymáron:

     Minden hónap 3. vasárnapján a  Solymári Református templomban délután 15 órakor / szeptembertől -májusig/

     Ünnepi istentiszteletek: karácsony, húsvét és pünkösd ünnepének másodnapján:

     Délelőtt 10 órakor a solymári református templomban ökumenikusan református testvéreinkkel együtt.