Fodor Viktor lelkészünk köszöntése szolgálatának 20. évfordulóján

December 8-án volt húsz éve, hogy első parókus lelkészünk Fodor Viktor gyülekezetünkben szolgál. Úgy terveztük, hogy 13-án köszönjük meg szolgálatát. Az előző vasárnapon, 6-án eredetileg Labossa György lelkésztestvérünk szolgált volna, de neki is közbe szólt a vírus, így őt a meghirdetettel ellentétben Viktor helyettesítette. Mivel istentiszteletet viszont sajnos most nem tudunk templomunkban tartani, így csak interneten tudjuk megköszönni lelkészünk eddigi szolgálatát. Még jó, hogy Urunk felé a hálaadáshoz nincs szükség internetre.

Kedves Nagytiszteletű úr! Kedves Viktor! Köszönjük a húsz éves parókusi szolgálatot és hálát adunk Istenünknek, hogy gyülekezetünk lelkésze munkáján keresztül hirdetheti Urunk Istenünk dicsőségét! Itt szeretnénk köszönetet mondani szolgatársainak is, hogy támogatták gyülekezetünket és ezzel lelkészünk munkáját! Most kell hálát adni Urunknak, Istenünknek, hogy így gondoskodik gyülekezetünkről. Nekünk kell már végre észrevennünk a kiemelt gondoskodást és megbecsülni a lehetőséget.

Békés Tamás, felügyelő

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 13.

Ádvent 3. vasárnap

2Tim 1, 8-14

Pesthidegkút, 2020. december 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Ádvent harmadik vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 2Tim 1,8-14-ben a következőképpen:

8Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 10Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 11Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. 12Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 13Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 14A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ádvent harmadik vasárnapján, miközben várjuk Krisztus Urunk megszületésének ünnepét, illetve második, immár dicsőséges eljövetelét, Ágendánk szerint egy fontos figyelmeztetést kapunk. Nevezetesen azt, hogy „Senki meg ne tévesszen titeket!”. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 13.” Tovább olvasása

Advent III. vasárnapja. Istentisztelet, családi istentisztelet, otthoni áhitat

Kedves Testvérek!

Vasárnap, december 13-án 9:30 órakor élő online istentisztelet a lelkészotthonból. Igét hirdet Gregersen-Labossa György. https://youtu.be/_u8ug8hPAFQ

Délután 17:00 órától online családi istentisztelet. Szolgál Labossáné Sánta Anikó lelkész, hitoktató. Élő közvetítés a YouTube-on: https://youtu.be/GUXljFUSrrk.

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé!

Családi áhitat advent III. vasárnapján

A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő vezeti, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

Szülő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének: 140    https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek140.htm

Elmélkedés. Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.

Igyekezzünk valóra váltani Pál apostol ajánlását: “Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

Szülő: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének: 136    https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek136.htm

 

Adventi sorozat helyszínváltozás, templomzárás december 10-től

Kedves Testvérek!

A mai napra tervezett adventi sorozati alkalmunkat a gyülekezeti teremből közvetítjük, a korábbiakban megadottaktól eltérően az adás ezen a linken érhető el. A gyülekezeti teremben látogatókat, érdeklődöket nem fogadunk.

Az eddigi fegyelmezett és hősies védekezésük ellenére itt az Ördögárok utcai szeretetotthonban az idős ápoltaknál és a gondozóknál is kis létszámban pozitív covid eredményt állapított meg a legutóbbi tesztelés. Mindannyian tünetmentesek eddig, de az otthon vezetése így kénytelen volt zárlatot elrendelni. A továbbiakat a járványügyi hatóság döntése határozza meg.

Mivel templomunk az otthon része, a közelgő ünnep ellenére gyülekezetünk elnökségének döntése alapján elfogadjuk, támogatjuk és betartjuk a szeretetotthon és magunk érdekében az ilyenkor egyébként is kötelező előírásokat. Köszönve az eddigi együttműködést megszűntetjük a templomunk látogatását. Mindezzel lelkészünket, idős testvéreinket, a szeretetotthon lakóit és dolgozóit is védjük. Ezzel tudjuk felelősen segíteni és védeni tovább is áldozatos munkájukat.

Az ádventi sorozat és a vasárnapi alkalmak most sem maradnak el, csak sajnos nem a templomunkból lesznek láthatók. A további alkalmak módjáról értesítést küldünk.

 A változás már a mai naptól érvényes. Kérjük testvéreinket, hogy további rendszeres imádsággal is támogassuk az otthon és dolgozói munkáját, hiszen gyülekezetünk és így kibővített családunk tagjai ők is.

Budapest, 2020.12.10.

Szeretettel: Fodor Viktor , Békés Tamás, Dobó György

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 6.

Ádvent 2. vasárnap

Jak 5, 7-11

Lelkészotthon, Modori u. 2020. december 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Ádvent második vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jak 5,7-11-ben a következőképpen:

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr(Jak 5,7-11).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ádvent második vasárnapján, íme Ágendánk ezt a mondanivalót helyezi elénk: „Ítélet előtt, kegyelem alatt”. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 6.” Tovább olvasása

Vasárnapi istentisztelet, advent II. vasárnapi családi liturgia

Kedves Testvérek!

Vasárnap, december 6-án, 9:30-kor istentisztelet templomunkban, online YouTube közvetítéssel. Szolgál: Fodor Viktor lelkész.

Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejön a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

II. Vasárnap

Szülő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.:142   https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek142.htm

Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második eljövetelét.

Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! – Boldog, akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz.!

Ima: Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.

Szülő: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének:133   https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek142.htm

Adventi sorozat I. csütörtökön 2020. december 3-án 18 órakor online közvetítéssel templomunkban

Kedves Testvérek!
Mindenkit invitálunk online alkalmunkra, hogy megteremtsük belső csendünket az adventi várakozásban!
Tematika: AZ ÉRKEZŐ ÚR  (Mt 21, 1-; Rm 13, 8-14; Jer 23, 5-8; Jel 5, 1-5; Luk 1, 67-79; Zsid 10, 19-25, Zak 9, 8-10)
Igét hirdet: Szilák-Túri Krisztina intézményi lelkésznő
Szeretettel,
Fodor Viktor lelkész