Szentesti istentisztelet 14:30-kor online közvetítésben

Szentesti istentisztelet december 24-én 14:30-kor. Szolgál: Fodor Viktor

Az élő YouTube közvetítés elérhető itt. Az istentisztelet rendje énekekkel itt olvasható.

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé.

Karácsony – WikipédiaSzenteste eredetileg nem volt ünnep az egyházban. Éjfélkor, mikor az éjszaka (=sötétség) közepén volt az ember, akkor jött el a világ Világossága, az élet Jézus Krisztus. Isten eljött és emberré lett. Ebben a kezdő pillanatban, amikor a sötétség betör a fénybe, akkor szólal meg az angyalok éneke: dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat (Lk 2,14). Ekkor válik valóra az igéret: Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az Uralom az Ő vállán lesz (Ézs 9,6). Ez az éjféli istentisztelet (mise); ez már 25-éhez, Karácsonyhoz tartozik.

Amit mi magyar evangélikusok 24-én ünneplünk, az elsősorban az ünnep elő-esti virrasztása. Szenteste karácsony vigíliája. Nem gyermekünnepély, hanem imádság és igehirdetés.

Énekeskönyvünk »J« rendje ezt mutatja meg: Hangzik az ige a beteljesült és valóra váló próféciákról, a karácsonyi történetről, azaz Jézus születéséről, a pásztorok élményéről, a napkeleti bölcsek hódolatáról, majd a gyülekezet imádkozó énekekkel és éneklő imádsággal válaszol.

Az ünnep ószövetségi igéje a messiás ígéretének beteljesüléséről szólva így summáz: A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! Az ünnep óegyházi epistolája (Zsid 1,1-6) korszakváltásról beszél: eddig Isten a próféták által szólt, most pedig a Fiú által szól, aki által teremtette a világot. A testté lett igéről van szó, Isten teremtő igéjéről. Vele eljött az Isten országa. Az óegyházi evangélium Máté evangéliumának első részéből idézi a karácsonyi történet, melynek itt kiemelt mondata: Fiút szül, akit Immánuélnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten!

A hatalmas Isten hatalmas cselekedetéről vall az introitus zsoltár is: „Az Úré a föld, és ami betölti … táruljatok fel ti kapuk, hogy bevonulhasson a dicső Király.” A szentesti zsoltár különlegessége azonban a keretversében (antifónájában) van. Egy teljesen más – ószövetségi, a pusztai vándorlás idejéről való – szituációból emel át a liturgia egy itt átértékelődő mondatot: „Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr, és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsőségét.” (2Móz 16,6–7) S ebben az antifónában benne van minden, ami karácsony vigíliájának bensőséges titka.

Mindezt Krisztus magasztaló imádságként adja a gyülekezet szájába a kyrie: Isten Fia, aki értünk elhagytad a mennyet, Uram, irgalmazz. Mária Fia, aki értünk emberré születtél, Krisztus, kegyelmezz, Igaz világosság, aki felragyogtál, hogy legyőzd a sötétséget, Uram irgalmazz.

You may also like...