Felügyelői beszámoló a 2020 évben gyülekezetünkben végzett munkámról

Sajnos ennek az esztendőnek munkáit is jelentősen befolyásolta a vírushelyzet. 2019-ben tudtunk utoljára szokás szerinti tavaszi közgyűlést tartani. Nem követünk el törvénysértést, mert a lényeg, hogy ebben az évben mielőbb tartsuk meg ismertetésünket.

2020. 03. 15-től 2020. 06. 21-ig, majd 2020. 12. 20-tól zárva volt templomunk a teljes karácsonyi ünnepkör alatt és ez januárban is folytatódott az ökumenikus imahét idején is 2021. 05. 09-ig. Amikor látogathattuk templomunkat, akkor is külön szabályok szerint tehettük. Ezeket én állítottam össze.

A pandémiás időkben folyamatosan telefonkapcsolatot tartottam gyülekezetük tagjaival, nyugdíjas és aktív lelkészeinkkel. Endréék imakapcsolata, Endre állandóan végigkérdezte a gyülekezetet.

Hétről hétre csütörtökön 6 órakor találkozom Endréékkel a Sareptában. Amikor nem lehetett személyesen, akkor telefonkapcsolattal. Az Útmutató napi igéi alapján beszélgetünk, majd együtt imádkozunk lelkészünkért és családjáért, gyülekezetünk minden tagjáért, egyházunkért, de a világért is.

Pályázat számítógépre 2020. 06. 30-ig kellett beadni. Üzembe helyezés: 2020.09.04. Laptop, multifunkcionális nyomtató, projektor. A lehetőséget én magam vettem észre, én írtam meg a pályázatot, nyertünk 300.000 Ft-ot Bence Judit és Bence Márton segítségével megvásároltuk a gépeket. Magam számoltam el. Az elszámolást elfogadták, de írást hiába kértem róla, nem adtak. Csak a pályázatot az önkormányzatnál segítő ügyintéző internetes válaszlevele van meg. Önrész 80.559 Ft.

A számítógéppel lelkészünk betegsége miatt megdupláztam a hivatalunkat. Minden iktatandóról külön másolatot készítettem készítek, hogy napra kész legyek az információkkal.

NAV-nál eljártunk hibás adatok miatt Kuti Imréné Szabina segítségével. A pályázatokhoz lekért adatokban az szerepelt, hogy a Luther Kiadó a gyülekezet alapítója. Régebben szerintük tulajdonosunk volt. Kiderült, hogy a NAV nem látja, mit közöl velünk az automata számítógépes adatszolgáltató, mi meg nem láthatjuk, milyen adatokat tárolnak rólunk. Hivatalosan hiába kerestem meg őket többször is, nem is válaszoltak. Szabina találta meg a módját, kitől lehet segítséget kérni.

Földhivatal telephely címmódosítás. Helyszínrajz pontosítás most folyik. Két vállalkozó címe van meg, most a héten küldöm el az anyagot árajánlat kéréssel.

Megnyertünk két újabb pályázatot is. Az egyiket Erdélyi Kata testvérünk vette észre még 2020. év végén. Sajnos mindkettővel gond van. Kata által találtat már le is mondtuk. Olyan feltételt kért az Alapkezelő ZRT, amit nem vállalhattunk. Felső határ nélküli levonási jogot kellett volna adni bankunknak és ezt a jogot csak a ZRT vonhatta volna vissza.

A másik, a lelkészlakás felújítással kapcsolatos, még él. 2020. 06. 29-én kaptuk az értesítést, hogy pályázhatunk, rajta vagyunk a listán. Nagyon sokat dolgoztunk már rajta, több vállalkozó elérhetőségét is megkaptuk, fel is vettük velük a kapcsolatot. Láng György testvérünk elkészítette az új vízvezeték és lefolyó rendszer terveit a fürdőszoba rendbetételéhez, 2020. 08. 07-én Faragó Tamás felajánlotta, hogy segít a költségvetés összeállításában. Több vállalkozóval tárgyalt, segítve a költségek meghatározását. Én magam a tetőfelújítás szükséges munkálatait és várható költségeit írtam össze. Dobó György két vállalkozót is ajánlott. Holman Erika megbízható vállalkozót ajánlott, Szabó Zoltánék tetőfedőt. 2020.12.14-én kaptuk meg az értesítést, hogy 10.000.000 Ft-ot nyertünk a lelkészlakás felújításához.

Iskola támogatások sorában 2020-ban A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumot támogattuk alapítványukon keresztül 30.000 Ft-tal. Köszönő levelükben megírták, hogy „Hortobágyi Kata 12.a osztályos végzős tanulója az evangélikus testvéreink által felajánlott támogatást a továbbtanulásához szükséges informatikai eszköz beszerzéséhez használhatja fel. Kata négy éven át az osztály egyik mozgatórugója volt.”

Kiemelkedő sikere volt 2020 karácsonykor a gyülekezeti sütemény akciónknak a gyülekezetünkben és a szeretetotthon lakói között is. Nagyon köszönjük a megértését gyülekezetünk tagjainak. Láthatták és érezhették a lakók, hogy az elzárás ellenére nem felejtkeztünk el róluk

Köszönjük B Walkó György testvérünknek, hogy továbbra is gazdája a gyülekezeti tagjaink által létrehozott Hidegkúti Evangélikus Alapítványnak. Szűkös anyagi helyzetünkben fontos támogatást jelentett a gyülekezet fenntartására fordítható 80.000 Ft juttatás.

Köszönetet mondunk Egyházunknak a gyülekezetünknek nyújtott LÉM és Zelenka Pál Sz. A támogatásért, az istentiszteletek közvetítéséhez nyújtott informatikai segítségért, az elektronikus persely lehetőségéért, valamint a létszám-gyarapításhoz ígért támogatásért.

 Külön köszönet lelkészeinknek (kiemelve Veperdi Zoltánt, aki hétről hétre küld igehirdetést), valamint a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálatnak és vezetőségének, hogy munkájukkal segítették a víruszárlatok idején az istentiszteletek közvetítését és a feltételeket megteremtve és segítve ma is lehetővé teszik templomunk látogatását, valamint köszönjük Radics Attila testvérünknek, hogy újabb kamera beszerzésével jelentősen jobbította a közvetítést. Itt köszönöm meg Faragó Tamás munkáját, amikor hétről hétre vállalta a közvetítéseket a kamera mögül.

Néhány szót mondanék a hitoktatásról. Egy elöregedett kis létszámú gyülekezet létszámát egyedül a hitoktatáson keresztül lehet növelni. A kötelező hitoktatást választókról tudunk így tudomást szerezni és megpróbálni beépítésüket gyülekezetünkbe. Később ők jelentkeznek konfirmációra. Megemlítem, hogy Labossáné Sánta Anikó nem intézetvezetőnknek Labossa Györgynek a felesége, hanem öccsének a férje, vagyis sógornője volt. A solymári református lelkészváltás miatt sajnos ebben az iskolaévben már nem nálunk végzi szolgálatát. Az új református lelkésznő átvette a hitoktatást vállalva az evangélikus gyermekekét is. Csak pár gyermekről volt szó, de a múlt héten beszéltem Jalsoviczky Nórával, aki jelezte, hogy még tud néhány evangélikus gyermekről. Megbeszéltem Fodor Viktor lelkész úrral, ígérte, hogy ennek is utána néz.

Köszönetet kell még mondanunk könyvelőinknek és pénztárosunknak, akik a gazdasági adminisztrációt készítik. Nélkülük nagy bajban lennénk.

 

Pesthidegkút, 2021. 10. 10.                                          Békés Tamás

You may also like...

Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség