Online istentisztelet december 20-án 9:30-kor, családi áhítat advent IV. vasárnapján

Kedves Testvérek!

Vasárnap, december 20-án 9:30 órakor élő online istentisztelet a lelkészotthonból. Igét hirdet Gregersen-Labossa György és Fodor Viktor.  https://www.youtube.com/watch?v=mFgyjQXkowo

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé!

Családi áhítat advent IV. vasárnapján

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejött a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő vezeti, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

Szülő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének: 137 https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek137.htm

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet őszinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben.

Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?

Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

Szülő: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövend bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Szülő: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének:   149, https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek149.htm

You may also like...