Túri Krisztina igehirdetése, 2020. 06. 07.

Szentháromság ünnepe

  1. június 07.

Lukács 10,21-22

21Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 22Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.

Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek a Jézus Krisztusban!

Kétféle címadással találkoztam a mai ige sorai fölött a különböző bibliafordításokban. Tudjuk, hogy ezek a címek jóval később kerültek oda, mint amikor a szöveg íródott és inkább az értelmezés síkjain mozognak már, de épp ezért érdekesek is. Az egyik : „Jézus öröme”, a másik pedig „Jézus hálaadása”. “Túri Krisztina igehirdetése, 2020. 06. 07.” Tovább olvasása

Veperdi Zoltán Szentháromság ünnepi igehirdetése, 2020. 06. 07.

Szentháromság ünnepe

Lk 10,21-22

Pesthidegkút, 2020. június 7.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. †Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Istennek igéjét, amelyet anyaszentegyházunk Szentháromság ünnepére az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Lk 10,21-22-ben a következőképpen: „Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni”(Lk 10,21-22).

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Elérkeztünk tehát az egyházi esztendő második felének a kezdetéhez. Amikor is a húsvéti ünnepkört lezáró Pünkösd után eljött Szentháromság ünnepe. Előttünk tehát a teljes kinyilatkoztatás: a Szentháromság Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. “Veperdi Zoltán Szentháromság ünnepi igehirdetése, 2020. 06. 07.” Tovább olvasása

Békés Tamás felügyelőnk pünkösdi gondolatai

Áldott Pünkösd ünneplést kívánunk mindannyiótoknak ebben az internetes világban.
Hogy együtt adhassunk hálát Urunknak a Lelki ajándékokért küldök egy képet. Ezt a virágot szántuk volna az oltárunkra. Sajnos idén duplán nem lehetett eljuttatni. Egyrészt azért, mert nem várta volna meg a vasárnapot, már pénteken elkezdett hullani és a vihar szombat éjjel végleg leverte a szirmokat. A másikat meg tudjátok…

A Budai Polgár című újságból felszólítottak, hogy írjuk meg a vírus okozta lelki tapasztalatainkat. Mint láthattátok, (aki már megkapta az újságot), én voltam az egyik válaszoló. Sajnos kihagyták a közlésből a legfontosabb kérésemet, ezért most Hozzátok is fordulok. Kérlek Benneteket imádkozzatok az otthon lakóiért és ápolóikért leginkább a fogyatékos részlegért! Alábbiakban a teljes szöveg.

“Békés Tamás felügyelőnk pünkösdi gondolatai” Tovább olvasása

Gercse imaest elmarad, pesthidegkúti imaközösség Trianon emlékére

Kedves Testvérek!

A járványhelyzetre tekintettel a június 11-re tervezett gercsei ökumenikus imaest elmarad. A most már hagyománnyá váló Pünkösd utáni csütörtöki alkalmon testi valónkban nem lehetünk együtt a gercsei templom szűk belső terében. Lelki közösségben azonban összekapcsolódhatunk egy közös imádságban mi hidegkúti, solymári, nagykovácsi keresztények.

“Gercse imaest elmarad, pesthidegkúti imaközösség Trianon emlékére” Tovább olvasása

Keveházi László Pünkösd hétfői igehirdetése, 2020. 06. 01.

„Jézus így válaszolt: Ne zúgolódjatok egymás között. Senki nem jöhet hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az –atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.“ Ján. 6, 43-47.

A pünkösdi ünnep második napján vagyunk (együtt). Tudomásom szerint van egyház, ahol ez a nap nem is ünnep. A mi egyházunkban is „halványul” ez a nap. Tudjátok, azelőtt én egy un. „nagy gyülekezetben” szolgáltam. De Pünkösd 2. napja bizony alig volt ünnep sokak szemében. Pedig ünnepelhetünk. Van mit és főként KIT ünnepelnünk. “Keveházi László Pünkösd hétfői igehirdetése, 2020. 06. 01.” Tovább olvasása