Szentesti istentisztelet 14:30-kor online közvetítésben

Szentesti istentisztelet december 24-én 14:30-kor. Szolgál: Fodor Viktor

Az élő YouTube közvetítés elérhető itt. Az istentisztelet rendje énekekkel itt olvasható.

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé.

Karácsony – WikipédiaSzenteste eredetileg nem volt ünnep az egyházban. Éjfélkor, mikor az éjszaka (=sötétség) közepén volt az ember, akkor jött el a világ Világossága, az élet Jézus Krisztus. Isten eljött és emberré lett. Ebben a kezdő pillanatban, amikor a sötétség betör a fénybe, akkor szólal meg az angyalok éneke: dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat (Lk 2,14). Ekkor válik valóra az igéret: Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az Uralom az Ő vállán lesz (Ézs 9,6). Ez az éjféli istentisztelet (mise); ez már 25-éhez, Karácsonyhoz tartozik.

Amit mi magyar evangélikusok 24-én ünneplünk, az elsősorban az ünnep elő-esti virrasztása. Szenteste karácsony vigíliája. Nem gyermekünnepély, hanem imádság és igehirdetés. “Szentesti istentisztelet 14:30-kor online közvetítésben” Tovább olvasása

Karácsonyi bevezető

Részletek Dr. Jánossy Lajos Az egyházi év útmutatása című tanulmányából

KARÁCSONY – Vajdasági Magyar Rádió – SzenttamásKarácsony (incarnatio Verbi = az Ige megtestesülése, Isten Fia emberré levése) az egyházi év első nagy Krisztus-ünnepe (dec. 25), amelyet az egyház tulajdonképpen nyolc napon át ünnepel. Karácsony Jézus szent születésének az ünnepe, amelynek csodálatos isteni tényében az ádventi ígéret válik valóra „az idő teljességében”. Isten üdvösséges cselekedete áll a középpontban s ez az egyház ünnepi igehirdetésének az alapja és normája: „az Ige testté lett és lakozzék miközöttünk” (Ján. 1, 14). Isten emberré levése csoda, amely nagy fordulatot, a váltságot és szabadulást hozza, veszni tért emberi nemünknek: „nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben”.( I. Tim. 3, 16 )! Ez él és hat az egyház imádságaiban és énekeiben, ez szólal meg prédikációjában (Luther!). “Karácsonyi bevezető” Tovább olvasása

Sarepta karácsony segítségkérés, sütemény adományozási akció

Kedves Testvérek!

Az idei, rendhagyóan megünneplendő Karácsony változást hoz abban is,
ahogyan köszönteni tudjuk a Sarepta idős lakóit.

Szeretetvendégséget nem tudunk tartani, üzletekbe nem tudunk járni
karácsonyi ajándékcsomagba való apró ajándékokért (akik ezt tenni
szoktuk, magunk is korosak vagyunk), s személyesen nem is találkozhatunk
a lakókkal, akik viszont a szokásosnál is elszigeteltebbek és így minden
kapcsolat óriási öröm számukra.

Azt a megoldást eszeltük ki az Intézet vezetőségével egyeztetve, hogy egy szép igéslappal köszöntjük az időseket és mellé tennénk egy-egy kis karácsonyi süti-csomagot. A szétosztást a gondozókra bízzuk.

Kérésünk az, hogy akinek van kedve és lehetősége arra, hogy egy kis
saját maga készítette sütit eljuttasson hozzánk kedd estig, kérjük
járuljon hozzá ezzel is az idős Sarepta-lakók Karácsonyának öröméhez. Ha
esetleg olyan sokat kapunk, hogy maradék is lesz, azt a fogyatékosoknak
szánjuk.

Azt szeretnénk, hogy vagy Békés Tamásékhoz, vagy Bence Juditékhoz
hozzátok el a sütit december 22. keddig bármikor, lehetőleg olyan csomagolásban,
amelyet nem kell visszaadni. Találkozni sem kell velünk annak, aki fél a
fertőzéstől: elég becsengetni és letenni a kapunk elé, vagy a kerítésre
akasztani a kis csomagot. Címeink: 1029, Kárpát u 1, ill. Kárpát u 8.

Testvéri szeretettel és előre is nagy-nagy köszönettel, Bence Judit

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 20.

Ádvent 4. vasárnap

Jel 22, 1-9

Pesthidegkút, 2020. december 20.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Ádvent negyedik vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk Jel 22,1-9-ben a következőképpen:

1Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. 2A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 3És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, 4és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. 5Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.

6És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. 7És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. 8Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. 9De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: Istent imádd!”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ádvent negyedik vasárnapján, amikor Ágendánk arra biztat minket, hogy „Menjetek eléje örvendezéssel!”, az előttünk lévő igékben, csupa igazmondóval találkozunk. S azt gondolom, igazán hálásak lehetünk azért, hogy mindössze négy nappal Krisztus megszületésének ünnepe előtt, arról győződhetünk meg, hogy Isten igéi megbízhatók és igazak! “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 20.” Tovább olvasása

Online istentisztelet december 20-án 9:30-kor, családi áhítat advent IV. vasárnapján

Kedves Testvérek!

Vasárnap, december 20-án 9:30 órakor élő online istentisztelet a lelkészotthonból. Igét hirdet Gregersen-Labossa György és Fodor Viktor.  https://www.youtube.com/watch?v=mFgyjQXkowo

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé!

Családi áhítat advent IV. vasárnapján

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejött a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő vezeti, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

Szülő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének: 137 https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek137.htm

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet őszinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben.

Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?

Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

Szülő: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövend bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Szülő: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének:   149, https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek149.htm

Fodor Viktor lelkészünk köszöntése szolgálatának 20. évfordulóján

December 8-án volt húsz éve, hogy első parókus lelkészünk Fodor Viktor gyülekezetünkben szolgál. Úgy terveztük, hogy 13-án köszönjük meg szolgálatát. Az előző vasárnapon, 6-án eredetileg Labossa György lelkésztestvérünk szolgált volna, de neki is közbe szólt a vírus, így őt a meghirdetettel ellentétben Viktor helyettesítette. Mivel istentiszteletet viszont sajnos most nem tudunk templomunkban tartani, így csak interneten tudjuk megköszönni lelkészünk eddigi szolgálatát. Még jó, hogy Urunk felé a hálaadáshoz nincs szükség internetre.

Kedves Nagytiszteletű úr! Kedves Viktor! Köszönjük a húsz éves parókusi szolgálatot és hálát adunk Istenünknek, hogy gyülekezetünk lelkésze munkáján keresztül hirdetheti Urunk Istenünk dicsőségét! Itt szeretnénk köszönetet mondani szolgatársainak is, hogy támogatták gyülekezetünket és ezzel lelkészünk munkáját! Most kell hálát adni Urunknak, Istenünknek, hogy így gondoskodik gyülekezetünkről. Nekünk kell már végre észrevennünk a kiemelt gondoskodást és megbecsülni a lehetőséget.

Békés Tamás, felügyelő

Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 13.

Ádvent 3. vasárnap

2Tim 1, 8-14

Pesthidegkút, 2020. december 13.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszentegyházunk Ádvent harmadik vasárnapjára az igehirdetés alapjául választott! Feljegyezve találjuk 2Tim 1,8-14-ben a következőképpen:

8Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 10Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 11Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. 12Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 13Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 14A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”

Keresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ádvent harmadik vasárnapján, miközben várjuk Krisztus Urunk megszületésének ünnepét, illetve második, immár dicsőséges eljövetelét, Ágendánk szerint egy fontos figyelmeztetést kapunk. Nevezetesen azt, hogy „Senki meg ne tévesszen titeket!”. “Veperdi Zoltán igehirdetése, 2020. december 13.” Tovább olvasása

Advent III. vasárnapja. Istentisztelet, családi istentisztelet, otthoni áhitat

Kedves Testvérek!

Vasárnap, december 13-án 9:30 órakor élő online istentisztelet a lelkészotthonból. Igét hirdet Gregersen-Labossa György. https://youtu.be/_u8ug8hPAFQ

Délután 17:00 órától online családi istentisztelet. Szolgál Labossáné Sánta Anikó lelkész, hitoktató. Élő közvetítés a YouTube-on: https://youtu.be/GUXljFUSrrk.

Várunk mindenkit szeretettel a képernyők elé!

Családi áhitat advent III. vasárnapján

A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő vezeti, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

Szülő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének: 140    https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek140.htm

Elmélkedés. Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.

Igyekezzünk valóra váltani Pál apostol ajánlását: “Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

Szülő: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének: 136    https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek136.htm