Interaktív keresztút

Kedves Testvérek!

MIndenkit  családostól vagy egyénileg szeretettel várok személyesen a gyülekezeti teremben felállított.interaktív keresztútra március 11. és 29.-e között.

A kialakított ékes jórend a következő:

Az előre egyeztetett időpontban  felkészülünk közösen az alkalomra.

Az interaktív keresztút végigjárása után megosztjuk lelki tapasztalatainkat egymással, imádkozunk közösen és áldással indulunk tovább.

„A keresztút hagyományos, főleg a nagyböjt folyamán végzett ájtatosság, amellyel a hívek tizennégy állomáson, stáción át énekelve, imádkozva, elmélkedve végigjárják Krisztus szenvedésének útját.
    A zarándokok, akik felkeresték a jeruzsálemi szent helyeket, kezdettől fogva követték Jézus szenvedésének útját Pilátus palotájától, az Antónia-vártól a Kálvária-hegyig.

   A XV. században a ferences szerzetesek a zarándok-szokásból lelki zarándoklatot, keresztutat csináltak.
   A tizennégy stációból nyolcat az evangélisták mondanak el: elítéltetés, Jézus vállára veszi a keresztet, Cirenei Simon, Jézus Anyjával találkozik, megfosztják ruháitól, keresztre szegezik, meghal a kereszten és eltemetik. További hatot a hívő áhítat csatolta hozzájuk: három elesés a kereszt súlya alatt, Veronika kendője, találkozás a síró asszonyokkal, a halott Jézus Mária ölében.
  1700 körül vitték be a keresztutat a templom belsejébe. Az állomásokat a falon kereszttel, képekkel vagy plasztikákkal jelezték. A keresztúti ájtatosságokon a Fájdalmak Férfiát szemléli a közösség, s a keresztút végzése a bűnök felismerésére, áldozatokra, bűnbánatra és megtérésre buzdít. Jézus szenvedését többnyire a „testi örömökkel” állítják szembe: a kényelemszeretet, a tiszteletlenség az elöljárók iránt, a vasárnap megszentelésénekelhanyagolása, minden áldozat és önmegtagadás kerülése, stb. Ezekkel növeli mindegyikünkKrisztus keresztjének súlyát. A népénekek nagyon szemléletesen taglalják ezeket. Ebben a formában a keresztút személyekhez szól és az egyéni bűnbánatot ébresztgeti.”
/Dorothee Sölle/

Szeretettel: Fodor Viktor lelkész

You may also like...