Békés Tamás felügyelő karácsonyi körlevele

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak(2Tim 4,2-4).

Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok(ApCsel 5,35-39).

 Kedves Testvérek!

Látszólag nem Karácsonyról szólnak ezek az igék, amelyekkel köszöntelek Benneteket. Ha mélyen bele gondoltok, kiderül, hogy mégis erre az ünnepre is vonatkozik. János evangéliumának elején olvashatjuk: És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Máris látható a kapcsolat és a dolgunk is. Hirdetni Jézust és dicsőségét. Még akkor is, ha ezért kinevetnek bennünket. Nekünk ennyi idő elteltével már tudnunk kell Gamáliel tanácsa alapján, hogy ez a „szándék és mozgalom” nem semmisülhet meg, mert Istentől való ügyet szolgálunk. Van bőven tehát tennivalónk! Megteremteni a feltételeit, hogy elhangozhasson Urunk igéjének hirdetése.

Még egy nagyon fontos: Takács József volt lelkészünk mondta egyik igehirdetésében mi nagyon szeretjük a kisded, ma született Jézust, mert bepólyáljuk és oda tesszük, ahová mi akarjuk, hogy ne legyen utunkban, ráadásul nem szól bele életünkbe. Bezzeg a feltámadt Urunkkal nem tudunk mit kezdeni, útban van példamutatásával és az „egészséges tanításával” együtt. Erről is szól az első ige szakasz, mintha az apostol ma írta volna. Figyeljétek meg, milyen idegesek lesznek az Istenünket tagadók Krisztus Urunk tanításától.

Kérlek Benneteket, hogy mi az értünk keresztre feszített és feltámadt dicsőséges Urunk születését ünnepeljük és mint az igében is olvashattuk, Őt hirdessük. Azért is, hogy bizonytalanságunkkal ne támogassuk Istenünk ellen harcolókat, mert amiért nem állunk ki, nem tartjuk fontosnak, azt a világ elveszi tőlünk. Tanuljunk a keresztyénséget elkótyavetyélők sorsából! Előzzük meg, hogy a következő generációk Urunkról bizonyságot tévő ige nélkül maradjanak

Nagy örömmel közlöm, hogy Urunk születésének idei ünneplését templomunkban tarthatjuk. Sajnos a körülményeket továbbra is a vírushelyzet határozza meg. Ezért kérem, a Védekezési szabályzatunk szigorú betartását magunk és az otthonlakók érdekében. Emlékeztetőül ismét körbe küldjük szabályzatunkat.

Urunk születését három istentiszteleten is tudjuk ünnepelni. Sajnos a templomunk befogadási képessége véges. Kérem gondolják át, hogy ne mindenki 24-én este, vagy 25-én délelőtt jöjjön és 26-án a második ünnepen meg csak páran lézengjünk!

Áldott ünnepeket kívánok: Békés Tamás felügyelő

Pesthidegkút, 2021. december 22.

You may also like...