Tagged: Pünkösd

Pünkösdi felügyelői köszöntés

Pünkösdi felügyelői köszöntés

Kedves Testvérek! Ünnepi köszöntéssel kereslek meg Benneteket, mégpedig János evangéliuma 14, fejezetének 16.-17. versével: „És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt,...

Pünkösd ünnepi Istentiszteletek és ökumenikus imaest Gercsén

Pünkösd ünnepi Istentiszteletek és ökumenikus imaest Gercsén

Kedves Testvérek! Pünkösd ünnepi Istentisztelet a templomban 2021. május 23. 9:30 Pünkösd hétfői Istentisztelet a templomban 2021. május 24. 9:30 Ökumenikus Imaest Pünkösd utáni csütörtököna Gercse templomban 2021. május 27. csütörtök 18:00 Hagyományainkhoz híven a Pünkösd utáni csütörtökön újra találkozhatunk Gercsén a fentebb jelzett időpontban. Egy esztendeje a járvány miatt...

Békés Tamás felügyelőnk pünkösdi gondolatai

Békés Tamás felügyelőnk pünkösdi gondolatai

Áldott Pünkösd ünneplést kívánunk mindannyiótoknak ebben az internetes világban. Hogy együtt adhassunk hálát Urunknak a Lelki ajándékokért küldök egy képet. Ezt a virágot szántuk volna az oltárunkra. Sajnos idén duplán nem lehetett eljuttatni. Egyrészt azért, mert nem várta volna meg a vasárnapot, már pénteken elkezdett hullani és a vihar szombat...

Keveházi László Pünkösd hétfői igehirdetése, 2020. 06. 01.

Keveházi László Pünkösd hétfői igehirdetése, 2020. 06. 01.

„Jézus így válaszolt: Ne zúgolódjatok egymás között. Senki nem jöhet hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az –atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.“ Ján. 6, 43-47....

Verasztó Teodóra Pünkösd vasárnapi igehirdetése, 2020. 05. 31.

Verasztó Teodóra Pünkösd vasárnapi igehirdetése, 2020. 05. 31.

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké; az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis...