Pünkösdi felügyelői köszöntés

Kedves Testvérek!

Ünnepi köszöntéssel kereslek meg Benneteket, mégpedig János evangéliuma 14, fejezetének 16.-17. versével:

„És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.”

Krisztus Urunk az utolsó vacsora, a lábmosás példamutatása után búcsúzik a tanítványoktól, akik nem értik, mi történik, de Urunk bizonnyal látja értetlenségüket és aggodalmukat, ezért búcsúbeszédében ígéri a vigasztalót, a Szentlelket. Ez az ígéret nem a teljes világnak szól, csak azoknak, akiknek hiányzik Krisztus Urunk személyes látható jelenléte, valamint azoknak, akik érteni akarják elhangzott tanítását. Mégpedig azt, hogy kizárólag rajta keresztül mehetünk az Atyához.

Köszönjük meg a lehetőségét, hogy gyülekezetünkben hétről-hétre Krisztus Urunkról hallhatunk bizonyságtételt nálunk szolgáló lelkészeinktől és hogy ismét együtt kérhetjük Urunk Szentlelkét, hogy Atyánkat és Krisztus urunkat imádó gyülekezetté tegyen bennünket, hogy a Lélek lakjon nálunk és maradjon bennünk!

Ugyaninnen a 26. verssel vigasztalódjunk és kapjunk további biztatást: „Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”

Kérlek Benneteket kedves Testvérek, használjuk ki az alkalmat, ne a régi életünket folytassuk, hanem fontosnak tartva a lehetőséget keressük Urunkkal Istenünkkel a kapcsolatot főleg így, hogy támogatót is küldött!

Szeretettel:

2021. május 22. Pünkösd ünnepén                                          Békés Tamás felügyelő

You may also like...