Vasárnap 2021. június 13. 9:30 Istentisztelet, délután 17:00 Családi Istentisztelet úrvacsorával a templomban és online

Kedves Testvérek!
Istentisztelet:


Családi Istentisztelet:

A tanévzáró hálaadáson köszönjük meg hitoktatóink Erdélyi Kata, Baloghné Vincze Katalin, dr. Labossáné Sánta Anikó és Nyírő Gábor szolgálatát.
Nagy örömmel várjuk a Testvéreket úrvacsorai alkalmainkra.
A megújult úrvacsorai forma járványvédelmi szabályai:
Egy sorban, egyenként, egymástól megfelelő távolságra járulunk az úr oltárához.
A lelkész a mellékelt képen látható úgynevezett intinkciós kelyhet (a kelyhet és az ostyatartót egyesíti, és bemártásos osztást tesz lehetővé) használja.
. kép.png
A lelkész a bemártott ostyát az úrvacsorázó kinyújtott tenyerébe helyezi fizikai kontaktus nélkül.
Az úrvacsora előtti kézrátételes áldás még szünetel.
Mindenkit várunk szeretettel!
Fodor Viktor lelkész

You may also like...

Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség