Vasárnapi istentisztelet. Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra.

Kedves Testvérek!

Vasárnap, november 29-én, 9:30-kor istentisztelet templomunkban, online YouTube közvetítéssel. Szolgál: Fodor Viktor lelkész.

Adventi gyertyagyújtási liturgia, családoknak, otthonra

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejön a család. A szobában minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap csak az eggyel több gyertya fénye világítson. Az imádságot az egyik szülő, az elmélkedést a másik szülő, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően.

I. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.: 131   https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek131.htm

Elmélkedés: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az Ószövetség sötétségében pislákolt. „Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!

A szülő vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

SZÜLŐ: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezésül: Egy adventi ének: 141  https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek141.htm

You may also like...