Karácsonyi szeretetvendégség, 2019. december 15.

Karácsonyi szeretetvendégségünket Advent 3. vasárnapján, 2019. december 15-én rendhagyó -és a kedvező visszajelzések alapján várhatóan hagyományteremtő- módon ezúttal templomunkban tartottuk.

Fodor Viktor lelkész köszöntötte az összegyűlt vendégeket. A gyülekezet ezután elénekelte a 548. éneket: Mennyből az angyal.

Jánosi Janka olvasta fel kedves kis karácsonyi levelét, majd elénekeltük a Csendes éj! Tiszta, szent éj! című éneket.

Nagy sikert aratott a A Tilk család előadása , akik a Bojtorján együttes Nagyi dunnája című dalára készítettek átiratot A Papi medencéje címmel. Ezután Tódor Melinda szavalta el Túrmezei Erzsébet Gyertya című versét. A gyülekezet hittanos gyermekeinek előadása következett, Erdélyi Kata vezetésével az Elküldötte az Úr című csodálatos ének zengte be a termet.

Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat és igét hirdetett Bence Imre budavári lelkész, a Budai Egyházmegye esperese. Igehirdetésének alapja a Lukács evangéliumában az 1,46–55 számú versekben olvasható Mária dala, a Magnificat volt.

Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel; éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.

Esperes úr meglepetéssel is szolgált, két saját szerzeményű dalt (Lehetne szebben…, Angyal járt a Földön) adott elő gitáros kísérettel. Jó volt hallgatni, amint a vendégek is bekapcsolódtak az éneklésbe.

 Az asztali áldást Fodor Viktor lelkésztől kaptuk meg. Záró imádság a „Mi Atyánk…”.

A megjelentek elfogyasztották a feltálalt nagyon finom sós és édes süteményeket egy forró tea kíséretében. Míg a gyermekek örvendezhettek a kis ajándékcsomagjuknak, a felnőttek az asztalra helyezett igés lapokat, Isten személyes üzeneteit vihették haza emlékbe.

A Szeretetvendégség a szeretetről, a békés adventi készülődésről és Isten felé fordulásról szólt. Megható volt, amint ennyi testvér összegyűlt, és együtt készülhettünk Jézus születésének ünnepére.

You may also like...