Békés Tamás felügyelő feltámadás ünnepi köszöntője 2022.

Kedves ünneplő Testvérek!

Pál apostol Korinthusiakhoz írt I. leveléből a 15. rész 14. versével köszöntelek Benneteket: „Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.”

 Áldott feltámadás ünneplést kívánok mindnyájatoknak! Gondoljátok el, hogy ezt az ünnepet csak azok tudjuk méltón ünnepelni, akik hisszük, hogy Krisztus Urunk van, itt van közöttünk, hiszen feltámadt! Ez az ünnep igazán a miénk, Krisztus-hívőké. Luther Márton „egyedül Krisztus”-ról szóló tanítása alapján mi nem „csak” Húsvétot ünnepelünk, hanem ennél sokkal többet, Urunk feltámadását hirdethetjük. Észre vettétek-e milyen idegesek lesznek sokan, ha Róla szóló bizonyságtételt hallanak?

 Március 10én csütörtökön Endréékkel imádkoztunk együtt Útmutatónk aznapi igéinek segítségével. Az ószövetségi ige Ézs 51,16: Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be…, az újszövetségi pedig Jel. 3,8: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Endrével, Jucussal és Lajossal megbeszéltük, hogy Urunk Istenünk nem azért adja szánkba igéit, hogy tele legyen a szánk, hanem azért, hogy tovább mondjuk üzenetét. De csak azt mondjuk, amit Ő maga adott a szánkba, ne tegyünk hozzá az egészet hiteltelenítő emberi áligazságokat. Ezt a történetet ugyan már több helyen is elmondtam, de nagyon ide illőnek érzem, ezért ismétlem.

Vagyis hirdessük és ünnepeljük Krisztus Urunk feltámadását! Hogy mindezt hitelesen tudjuk végezni, ezért kell minél többet tanulnunk róla kisgyermektől az időskorúakig. Ezért szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy milyen nagy kegyelem, hogy ismét jöhetünk a templomunkba együtt hallgatni és tanulni Urunk üzenetét. Milyen nagy kegyelem, hogy hétről hétre ilyen hitvalló és tanító lelkészek igehirdetéseit hallgathatjuk. Kérem, hogy minél többen érezzétek meg személyesen újból a gyülekezeti alkalmak Urunkat hirdető áldott hatását hittan órákon, konfirmáció órákon, bibliaórákon és istentiszteleteken! Ne csak a bajban jusson eszünkbe Hozzá fordulni.

Pesthidegkút 2022. április 13. Békés Tamás felügyelő

You may also like...