Húsvétvasárnapi istentisztelet és ünnepi felügyelői köszöntés

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

kép.png
Kedves Testvérek!
Húsvétvasárnap ünnepi istentisztelet: 2021. április 4. vasárnap 9 óra 30 perc

Mindenkit szeretettel várunk online!

Fodor Viktor lelkész                   Békés Tamás felügyelő

Feltámadás ünnepi köszöntés 2021

Kedves Testvérek!

Jézus mondja: Én élek és ti is élni fogtok! (Jn14.19)

Idén is egymástól elkülönítve tudjuk Krisztus Urunk feltámadását ünnepelni és templomunktól is elzárva. Mielőtt sajnálni kezdenénk magunkat, készítsünk számbavételt, mi mindent is adott gyülekezetünknek Urunk ezen kijelentése! Vegyük sorra, hogy tudunk-e még igazán örülni Urunk ígéretének, fontosnak tartjuk-e azt a hatalmas változást, amit ez a bizonyosság jelent?

Nagyon sokszor hallani mostanában, miszerint a célunk az, hogy helyre álljon a járvány előtti életünk. Szerintem inkább azért könyörögjünk, hogy ne térjünk vissza ahhoz az önző, Istentelen élethez, amit eddig éltünk, hanem térjünk észhez és vegyük észre, hogy nem mi vagyunk a parancsnokok, Krisztus Urunk nélküli élet nem tartható, vissza kell Hozzá térnünk! Csak Vele együtt lesz életünk. Urunk nem a mai média által dicsőített, hosszú távon tarthatatlan életet ígéri, hanem a helyreállított, az első bűn előtti életet, vagyis Urunkkal, Istenünkkel helyre állt kapcsolatot, magát az örök életet.

Mi mindennek lehet, lehetett örülni zárlat idején?

A legfontosabb, hogy Urunk több lelkészt is küldött hozzánk, akik mind azon dolgoznak, hogy egyre jobban megismerjük azt a Krisztust, aki ezt a kijelentést tette. Van-e még gyülekezet, ahol egy vasárnapi istentiszteleten lelkészek szolgálnak egymást segítve, hogy mindebből a gyülekezetünk épüljön.

A gyülekezetben volt és van időnk megállni (nem az egészségügyért dolgozókra gondoltam), imádkozni, kapcsolatokat felújítani, közösen együtt fohászkodni telefonon, internet különböző változatain keresztül. Be tudtunk egymásról számolni egymást kérdezve. Megújult honlapuk, szerdai bibliaóránk Istentiszteleteinket többször is megtekinthetjük, vagy többször is elolvashatjuk az igehirdetéseket. Meghallgathatjuk hittanosaink és családjaik nekünk készített passió történetét.

Nem maradt el lelkészeink és gyülekezeti segítőik munkájával egyetlen rendszeres alkalmunk sem. Meg tudtuk tartani presbiteri ülésünket is. Igaz ritkábban tartjuk, de hathatósan együtt munkálkodva.

Kérek mindenkit, gondoljátok végig, mit kínált Urunk! Megálltunk volna csak a szavára a koronavírus nélkül is? Hiszen az eddig is hallható volt! Adjunk hálát, hogy így gondoskodik gyülekezetünkről. Köszönjük lelkészeink gondoskodását, de köszönjük a munkatársak segítését is.

Vegyük komolyan a figyelmeztetést. Ne az eddigi Krisztus Urunkat mellőzőn élt életünket várjuk vissza, hanem térjünk vissza Hozzá, hiszen maga mondta: én élek és ti is élni fogtok! Kérlek Benneteket, keressétek meg ezt az igét Bibliátokban és olvassátok el a hozzá tartozó igéket is! Áldott Feltámadás Ünneplést kívánva:

2021. április 3.                                          Békés Tamás

 

You may also like...