Gazdasági körlevél 2021. december

Kedves Testvérek!

Egyházközségünk gazdasági körlevele elérhető itt.

Néhány részletet az alábbiakban olvashattok.

Akik 2020-ban részt vettek név szerint gyülekezetünk fenntartásában, és nekik erről igazolást tudtunk kiadni: 67 fő. (Ebből 38 befizetés családi, ill. házaspári) A gyülekezetnek egyik fele sokszor erőn felül vállal terheket, míg a másik rész sajnos nem tartja a teherviselést feladatának.

Országos Egyházunk kimutatásai szerint, ha minden gyülekezeti tagunk jövedelmének 2%-át szánná a gyülekezet fenntartására, (a szabadegyházak 10%-ot írnak elő tagjaiknak) akkor anyagilag önállókká válnának gyülekezeteink. Úgy érezzük, hogy ilyen kis gyülekezetnél, mint a mienk, ez kevésnek bizonyulhat. Nyilvánvalóan többen ennél magasabb összeget fizetnek be, hiszen, ha csak ennyit fizetnének, sokkal nagyobb hiányunk lenne. Köszönet azoknak, akik szinte erejükön felül adakoznak, s az átlagnál messze magasabb összeggel járulnak hozzá gyülekezetünk életéhez. … Az is jelentős teherviselési javulást jelentene, ha külön-külön minden aktív, magát gyülekezetünkhöz tartozónak valló testvérünk személyesen bekapcsolódna gyülekeztünk fenntartásába.

Bankszámlaszámunk: CIB Bank 10700718-44914208-51100005

Ha lehet, kérjük, hogy az évi adományokat és járulékokat az év folyamán elosztva (ne egy összegben, és lehetőleg ne az év legvégén) fizessék be híveink. Jobban tudunk tervezni és év közbeni kiadásainkat teljesíteni, ha a bevételünk folyamatos.

Tisztelettel kérjük, hogy akinek jövedelemadó-köteles bevétele keletkezik, az SzJA 1 %-ával támogassa a gyülekezet tagjai által létrehozott alapítványt, a Hidegkúti Evangélikus Alapítványt, amelynek adószáma 18104477-1-41. Bankszámlaszámuk UNI-CREDIT Bank 10918001-00000421-30670010 Kérjük, hogy a másik, egyházaknak adható 1 %-ot a Magyarországi Evangélikus Egyházunknak adják a 0035-ös technikai számon.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a konfirmációi oktatást fontosnak tartják még a vírus támadásai közben is. Kérjük, hogy a konfirmandusaink családjai is kapcsolódjanak be a gyülekezeti életünkbe, hogy fiataljaink megértsék, ebben a megkeveredett világban egyetlen állandó van, Urunk szeretete. Azért tudja ma még erre felhívni a figyelmet gyülekezetünk, mert van, aki példamutatóan Urunk ügyét szolgálja. Köszönjük lelkészeinknek, hogy kicsi gyülekezetünket ilyen magas színvonalon terelik Urunk felé! Jó lenne, ha igyekezetük ébredést indítana! Kérem, hogy ezért is imádkozzunk az ádventi és karácsonyi hálaadások mellett!

Tisztelettel kérjük Testvéreinket, hogy tekintsék szívügyüknek, hogy a jövő évben esedékes népszámláláskor rögzíttessék a saját és családtagjaik evangélikus vallását.

 Erős vár a mi Istenünk!

 Budapest, Pesthidegkút, 2021. december 02.

Fodor Viktor lelkész       Békés Tamás felügyelő              Dobó György másodfelügyelő

Kuti Imréné Szabina könyvelő                             Dr Bence Judit elektronikus könyvelő

You may also like...

Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség